Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3

Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

24. 7. 2018 Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.  asd

 

Na vysvědčeních letos žáci poprvé najdou zkratu EQF. Pomůže jim při hledání práce nebo studia v zahraničí

18.6. 2018 Zkratky EQF jsou předtištěny na tiskopisech, školám nevzniká práce navíc.  Absolventská vysvědčení, výuční listy a diplomy z konzervatoří a vyšších odborných škol mají letos poprvé uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Zkratka EQF a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Některé školy nové tiskopisy již nakoupily a použily vloni. Pro většinu učitelů, žáků a rodičů je to novinka.

 

Kvalifikační rámce v Evropě

8. 3. 2018 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop vydalo v roce 2018 tzv. briefing note na téma kvalifikačních rámců v Evropě (Cedefop Briefing note - Qualifications frameworks in Europe 2017 developments).

 

Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.

 

Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.  Seminář se bude konat  31. 8. 2017,  v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín). asd

 

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 22. května 2017 přijala revizi evropského rámce kvalifikací (EQF) pro celoživotní učení

Květen 2017 - Účelem EQF je zlepšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí. EQF byl původně vytvořen v roce 2008 jako společný referenční rámec osmi evropských obecných úrovní vzdělávání, který slouží jako "překladový nástroj" mezi národními kvalifikačními systémy.

 

RÁMCE KVALIFIKACÍ V EVROPĚ – VÝVOJ V ROCE 2016

Leden 2017 - V uplynulých deseti letech byly na základě Doporučení o evropském rámci kvalifikací z roku 2008 vytvářeny národní rámce kvalifikací (NQF). Rámce začínají fungovat v praxi a je nutné klást si otázku, jaký dopad a jakou přidanou hodnotu mají. Jakou měrou přispívají rámce, které fungují na sektorových, národních a regionálních úrovních, k rozvoji vzdělávací (a zaměstnanostní) politiky a konkrétních postupů a metod? Jsou užitečné pro žáky a studenty? Jakým způsobem? Studie vzniklé v Cedefopu poukazují na několik oblastí, ve kterých se již začíná vliv národních rámců kvalifikací pozitivně projevovat. Úspěšnost těchto „mladých“ rámců bude záviset na tom, zda budou využívány jejich koncovými uživateli, tedy žáky a studenty, zaměstnavateli, poskytovateli vzdělání a odborné přípravy a dalšími aktéry. Vývoj v roce 2016 svědčí o rostoucím zájmu o rámce ze strany těch, kteří jsou zodpovědní za tvorbu politik v daných zemích.

 

NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE NA REVIZI DOPORUČENÍ O EQF

Prosinec 2016 - Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) byl zřízen v roce 2008 doporučením Evropského parlamentu a Rady. Jeho cílem bylo zvýšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí v Evropě. Doporučení vytvořilo společný referenční rámec o osmi evropských obecných úrovních dosaženého vzdělání, který slouží jako „převodní tabulka“ mezi vnitrostátními systémy kvalifikací. Každá úroveň je vymezena pomocí znalostí, dovedností a kompetencí v poměrně abstraktním vyjádření. Jsou zahrnuty všechny druhy a úrovně vzdělávání a odborné přípravy, včetně těch, které vyplývají z formálního vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ale i kvalifikace ze soukromého sektoru a mezinárodní (odvětvové) kvalifikace. Úroveň 1 představuje nejnižší úroveň znalostí, úroveň 8 pak nejvyšší. V zásadě mohou k výsledkům učení, které odpovídají uvedeným osmi úrovním, vést veškeré možné způsoby učení, včetně neformálního a informálního učení.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3