16 Ekologie a životní prostředí

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 16 (stav k 1. 4. 2015).

zahradnik.jpg

Níže na této stránce můžete vidět pracovní verze vybraných podkladů k této skupině oborů, pro zobrazení aktualizovaných verzí souborů použijte tyto odkazy (modely spolupráce, případové studie, šablony pro plánování spolupráce, metodické publikace, příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku (ECVET)).

Aplikovaný model spolupráce

Aplikovaný model spolupráce škol a zaměstnavatelů je určen pro obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí, který byl vybrán jako reprezentativní pro celou skupinu oborů. Obsahuje moduly:

  • Praktické vyučování - odborná praxe;
  • Využití odborníků z praxe;
  • Profilová část maturitní zkoušky;
  • Stáže učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů.

Aplikovaný model pro obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Případové studie

Případové studie (PS) popisují zkušenost konkrétní spolupráce školy s firmou a jsou součástí aplikovaných modelů.

Šablony pro plánování spolupráce (dodatek k ŠVP)

Šablony popisují spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím.

Šablony ke stažení zde.

Publikace a další materiály

Publikace pro skupinu oborů 16 Ekologie a životní prostředí - ke stažení zde.

Příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku - jednotka výsledků učení absolvovaná v rámci odborné praxe/odborného výcviku – návod, formulář.

Workshop

Dne 4. března 2015 se konal oborový workshop v Praze. Cílem setkání byla výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu. Podkladem byly pracovní verze modelu spolupráce, případové studie a metodické publikace ke skupině oborů 16.