23 Strojírenství a strojírenská výroba

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 23 (stav k 1. 4. 2015).

strojar.jpg

Níže na této stránce můžete vidět pracovní verze vybraných podkladů k této skupině oborů, pro zobrazení aktualizovaných verzí souborů použijte tyto odkazy (modely spolupráce, případové studie, šablony pro plánování spolupráce, metodické publikace, příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku (ECVET)).

Aplikovaný model spolupráce

Aplikované modely spolupráce škol a zaměstnavatelů jsou určeny pro obory 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-41-M/01 Strojírenství a 23-51-H/01 Strojní mechanik, které byl vybrány jako reprezentativní pro celou skupinu oborů. Obsahují moduly:

  • Praktické vyučování - odborný výcvik, odborná praxe;
  • Odborník z praxe;
  • Profilová maturitní zkouška;
  • Stáže a jiné formy praxe učitelů odborných předmětů.

Případové studie

Případové studie (PS) popisují zkušenost konkrétní spolupráce školy s firmou a jsou součástí aplikovaných modelů.

Šablony pro plánování spolupráce (dodatek k ŠVP)

Šablony popisují spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím.

Šablony ke stažení zde.

Publikace a další materiály

Metodická publikace pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba patří do ediční řady Z praxe škol.

Příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku - jednotka výsledků učení absolvovaná v rámci odborné praxe/odborného výcviku – vzor ke stažení zde.

Workshopy 

Dne 28. května 2014 proběhl oborový workshop v Brně, dne 22. října 2014 v Praze a dne 26. listopadu 2014 v Ostravě. Cílem setkání byla výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu. Podkladem byly pracovní verze modelu spolupráce, případové studie a metodické publikace ke skupině oborů 23.