63 Ekonomika a administrativa

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 63 (stav k 1. 4. 2015).

administrativa.jpg

Níže na této stránce můžete vidět pracovní verze vybraných podkladů k této skupině oborů, pro zobrazení aktualizovaných verzí souborů použijte tyto odkazy (modely spolupráce, případové studie, šablony pro plánování spolupráce, metodické publikace, příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku (ECVET)).

Aplikovaný model spolupráce

Aplikovaný model spolupráce škol a zaměstnavatelů je určen pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, který byl vybrán jako reprezentativní pro celou skupinu oborů. Obsahuje následující moduly:

  • Praktické vyučování - odborné praxe;
  • Odborník z praxe;
  • Profilová maturitní zkouška;
  • Stáže a jiné formy praxe učitelů odborných předmětů.

Případové studie

Případové studie (PS) popisují zkušenost konkrétní spolupráce školy s firmou a jsou součástí aplikovaných modelů.

Šablony pro plánování spolupráce (dodatek k ŠVP)

Šablony popisují spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím.

Šablony ke stažení zde.

Publikace a další materiály

Metodická publikace Realizace odborné praxe - publikace pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 63 Ekonomie a administrativa

Příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku - jednotka výsledků učení absolvovaná v rámci odborné praxe/odborného výcviku – ke stažení zde.

Workshopy 

Dne 6. března 2014 se konal oborový workshop v Praze a dne 5. prosince 2014 v Brně. Cílem setkání byla výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu. Podkladem byly pracovní verze modelu spolupráce, případové studie a metodické publikace ke skupině oborů 63.