72 Publicistika, knihovnictví a informatika

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 72 (stav k 1. 4. 2015).

knihovnik.jpg

Níže na této stránce můžete vidět pracovní verze vybraných podkladů k této skupině oborů, pro zobrazení aktualizovaných verzí souborů použijte tyto odkazy (modely spolupráce, šablony pro plánování spolupráce, metodické publikace, příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku (ECVET)).

Aplikovaný model spolupráce

Aplikovaný model spolupráce škol a zaměstnavatelů je určen pro obor 72- 41-M/01 Informační služby, který byl vybrán jako reprezentativní pro celou skupinu oborů. Obsahuje moduly:

  • Praktické vyučování - odborná praxe;
  • Odborník z praxe ve škole;
  • Učitel na stáži ve firmě;
  • Profilová maturitní zkouška.

Šablony pro plánování spolupráce (dodatek k ŠVP)

Šablony popisují spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím.

Šablony ke stažení zde.

 

Publikace a další materiály

Metodická publikace Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol pro skupinu oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika


Příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku
- jednotka výsledků učení absolvovaná v rámci odborné praxe/odborného výcviku – návod, formulář.

Workshop 

Dne 19. listopadu 2014 se konal v Praze oborový workshop. Cílem setkání byla výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu. Podkladem byly pracovní verze modelu spolupráce, případové studie a metodické publikace ke skupině oborů 72.