79 Obecná příprava (gymnázia)

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 79 (stav k 1. 4. 2015).

gymnazista.jpg

Níže na této stránce můžete vidět pracovní verze vybraných podkladů k této skupině oborů, pro zobrazení aktualizovaných verzí souborů použijte tyto odkazy (modely spolupráce, šablony pro plánování spolupráce, metodické publikace, příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku (ECVET)).

Aplikovaný model spolupráce

Aplikovaný model spolupráce škol a zaměstnavatelů je určen pro obor 79-41-K/41 (resp. pro vyšší stupeň oborů 79-41-K/81, 79-41-K/61) Gymnázium, který byl vybrán jako reprezentativní pro celou skupinu oborů. Obsahuje moduly:

  • Využití odborníků z praxe;
  • Profilová část maturitní zkoušky;
  • Výukové projekty;
  • Stáže a jiné formy dalšího vzdělávání učitelů.

Šablony pro plánování spolupráce (dodatek k ŠVP)

Šablony popisují spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím.

Šablony ke stažení zde.

Další materiály

Příloha k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe/odborného výcviku - jednotka výsledků učení absolvovaná v rámci odborné praxe/odborného výcviku – návod, formulář.

Workshop

Dne 23. března 2015 se konal oborový workshop v Praze. Cílem setkání byla výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu. Podkladem byly pracovní verze modelu spolupráce, případové studie a metodické publikace ke skupině oborů 79.