Workshop ke skupině oborů 69 Osobní a provozní služby očima účastnice

Pro řadu škol se „službovými“ obory je navázání spolupráce se zaměstnavateli trochu oříškem, protože ve službách jsou to zejména malé salony, jednotliví drobní podnikatelé. Ti vidí v žácích budoucí konkurenci, nechtějí přijít o svoji vybudovanou klientelu, neradi předávají své nápady.

Největším přínosem workshopu proto byly příspěvky ředitelů škol, kteří se podíleli na tvorbě modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů (Mgr. Jan Cigánik, ředitel SOU kadeřnického v Praze, a Mgr. Eva Šťastná, ředitelka Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích) a příspěvek spoluautorky metodické publikace (Mgr. Světlana Voborníková, zástupkyně ředitele Severočeské střední školy, s.r.o. v Ústí n. L.). Svými zkušenostmi a nápady ukázali, že se dá spolupráce navázat a rozvíjet mnoha způsoby.

workshop69.jpg

Východiskem i cílem je oboustranná motivace, vědomí vzájemné potřebnosti, vybudování partnerství tak, aby z něho měly maximální užitek obě strany. Zaměstnavatelé potřebují kvalifikované odborníky, výrobci nemohou mít bez odborníků odběratele svých produktů. Školy odborníky vychovávají, ale potřebují personální a technologickou podporu, aby žáky mohly co nejlépe připravit pro praxi. Společným zájmem škol i firem tedy je, aby absolventi úspěšně pracovali ve zvoleném oboru.

Partnery školy při vzdělávání se mohou stát nejen živnostníci, ale i mezinárodní firmy a vysoké školy. Ve spolupráci s partnery je možné vytvořit pro žáky např. skripta s novinkami v oboru.

Nejdůležitější je zaměstnavatele a žáky motivovat. Příspěvky řečníků přinesly mnoho zajímavých a užitečných tipů z praxe a pro praxi, např.:

1) využívat úspěšné absolventy školy: slouží jako motivace pro žáky, předávání zkušeností na akcích pro školu i další formy spolupráce zpravidla považují za prestižní záležitost a vlastní reklamu, žáci vidí, že i oni mohou být úspěšní;

2) motivovat výrobce (vlasové) kosmetiky a odborných periodik k dodávání produktů jejich značky do školy za zvýhodněnou cenu – žáci jako budoucí odborníci pak budou zvyklí pracovat s jejich produkty a budou odebírat jejich značku – výhodné pro školu i firmu;

3) nabídnout žákům co nejvíce možností prezentace jejich práce: soutěže, veletrhy, přehlídky – perspektivní a motivované žáky tam zaměstnavatelé sami oslovují k další spolupráci, zvát zaměstnavatele na závěrečné a maturitní zkoušky, aby viděli práce žáků;

4) spolupracovat se zahraničními školami: možnosti recipročních stáží žáků i učitelů – vyhledávat partnery se speciálním technologickým vybavením a využívat principů ECVET (více viz www.ecvet.cz).

Příspěvky na workshopu ukázaly, že efektivní spolupráci se sociálními partnery lze rozvíjet v malých i velkých městech, prezentované nápady mohou inspirovat velké i malé školy. Klíčové je vysvětlit zaměstnavatelům, proč je pro ně spolupráce se školou důležitá.

Bc. Jana Krajčírová, SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L., účastnice workshopu

logo skoly dvur.png