Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii.

EQF
box1.jpg
 
box2.jpg
 
box3.jpg
 

Tabulka přiřazení úrovní EQF k dosaženému vzdělání a kvalifikaci

ÚROVEŇ EQF

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

PŘÍKLADY KVALIFIKACÍ V NSK

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

 -
7

vysokoškolské – magisterský studijní program

Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program,
vyšší odborné vzdělání,
vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Manažer projektu, Technik kvality

5  -

Personalista, Průvodce cestovního ruchu

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou
(všeobecné i odborné)

Horský průvodce, Chirurgický nástrojař

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

Ovocnář, Montér výtahů

2

základní vzdělání,
střední vzdělání (bez výučního listu),
střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

Asfaltér, Dlaždič

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

 -