Cesta správným směrem

Po skončení své profesní kariéry u dlouhodobého zaměstnavatele byl Karel postaven před otázku, ve kterém oboru by bylo dobré hledat uplatnění a zúročit tím své dosud získané znalosti a zkušenosti. Jeho dosavadní profesní kariéra byla založena na technických znalostech v slaboproudém odvětví telekomunikací. Bohužel z organizačních důvodů byl zaměstnavatelem propuštěn, a tak začal uvažovat o možnosti uplatnění v oboru s technickým zaměřením. Profesní působení v telekomunikacích vyžadovalo řešení provozních situací, kdy při odstraňování závad a poruch používal měřicí přístroje, technické výkresy, projekty a podobně.

Na základě jeho obecného zájmu o alternativní zdroje energie na internetu vyhledával firmy, které se zabývají ekologickými alternativními zdroji výroby energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou například solární systémy a tepelná čerpadla.Cesta1.jpg

Tepelná čerpadla jsou svým principem šetrná k životnímu prostředí a využívají jako primární zdroje tepla zjednodušeně řečeno ovzduší, vodu nebo energii ze země.

Společnost VSM Jihlava ho zaujala svým přístupem k uvedenému tématu.

Karel velice uvítal možnost získat certifikát montéra tepelných čerpadel formou programu UNIV3 a tím si rozšířit teoretické vědomosti a praktické znalosti v problematice tepelných čerpadel.

Na základě informací, které získal při úvodním diagnostickém rozhovoru, očekával nabytí vědomostí v dané problematice s hlubším záběrem na praktickou stránku využití tepelného čerpadla, jeho odborná montáž a provozní předpoklady. V tomto směru měl určitou výhodu před ostatními účastníky, kteří neměli takovou profesní historii, takže snáze absolvoval výuku.

Lektoři v kurzu byli čtyři a jejich výklad teorie byl podán přitažlivou formou doplněnou o instruktážní filmy a nákresy na tabuli. Vytvořili takovou atmosféru, ženebyl problém si nechat věci vysvětlit dle dotazů přítomných a byl dán také dostatečný prostor pro diskusi k právě probíhajícímu tématu.

Pro úspěšné absolvování kurzu záleželo na míře technického myšlení, vzdělání a praxe jednotlivých účastníků. Neméně důležitý byl také zájem jednotlivců o danou problematiku a ochota si látku dostudovat z připravených studijních opor. V tomto směru se na kurzu sešla skupina lidí, kteří měli zájem se vzdělávat, takže navenek jsme působily jako učenlivý tým.

Studijní materiál byl obsáhlý a vyžadoval samostudium, ke kterému posloužila již výše zmíněná, dobře zpracovaná studijní skripta.

 Cesta2.jpg

Závěrem lze shrnout, že celkový dojem z pilotního ověřování má Karel velmi pozitivní. Z důvodu dobré organizace i skladby výuky. Odborně a profesně znalí lektoři dokázali předat potřebné informace a v neposlední řadě příjemné prostředí školicího střediska rovněž přispělo k celkové úrovni kurzu.

A jak sám řekl: "Doufám a věřím, že je to cesta správným směrem...".