Do třetice všeho dobrého

Petr Sitt v počátečním vzdělávání absolvoval učební obor Zedník - obkladač a úspěšně ho ukončil závěrečnou zkouškou. Poté nastoupil do nástavbového studia oboru Stavební provoz. Po absolvování prvního pololetí ukončil na vlastní žádost studium.

Pochází z rodiny, kde otec vlastní malou truhlářskou dílnu. Má dva sourozence, z nichž jeden na naší škole absolvoval učební obor truhlář a druhý ze sourozenců učební obor truhlář a tesař v počátečním vzdělávání. Vzhledem k tomu, že Petr předpokládá, že výhledově také nastoupí ke svému otci do rodinné firmy, oslovil metodičku CŽU s dotazem, zda není možné si doplnit odbornost i v oboru truhlář formou dálkového studia. Na škole není možnost dálkového studia, proto byla Petrovi nabídnuta možnost získat požadované znalosti a dovednosti formou absolvování jednotlivých vzdělávacích programů profesních kvalifikací Truhlář – nábytkář a Stavební truhlář a ukončit případně tento způsob vzdělávání absolvováním závěrečné zkoušky a získat výuční list oboru Truhlář.


Truhlar1.jpg

Petr nabídku přijal a v současné době má absolvovanou profesní kvalifikaci Stavební truhlář v rámci pilotáže projektu UNIV 3 a v jarních měsících roku 2014 plánuje pokračovat ve studiu profesní kvalifikací Truhlář nábytkář, tentokrát již jako samoplátce za úplatu.


Truhlar2.jpg

Do kurzu vstoupil proto, že chtěl získat další informace a dovednosti při zpracování dřeva a materiálů ze dřeva.  Jeho očekávání a cíle kurz naplnil, zkoušku profesní kvalifikace Stavební truhlář složil úspěšně a v rámci výuky měl možnost získat nové informace o výrobě stavebně-truhlářských výrobků – především oken a dveří. Nejužitečnější z celého kurzu podle něj byla praktická část, například když v rámci vyučování vyrobili dveře se zárubní. Co by ještě chtěl zvládnout?  Kurz Truhlář - nábytkář, ale to je zatím ve hvězdách. Nebo spíš na něm.