Držet krok s dobou

Pavel oslavil těsně před začátkem kurzu významné životní jubileum, 50 let. Profesně se zabývá instalací fotovoltaických systémů. Ještě v roce 2013 to byl obor, kde bylo možné získat zakázku poměrně snadno. S ukončením podpory od 1. ledna 2014 se však objem zakázek snížil na zlomek původního stavu. Pavel tuto situaci vyhodnotil tak, že je třeba nabízet zákazníkům nové konfigurace fotovoltaických systémů, které mají jiné přednosti, než je snadný finanční prospěch z tučných státem garantovaných dotací.

Při pátrání na Internetu našel na serveru WWW.MYPOWER.CZ, který sdružuje „nadšence fotovoltaiky“, také inzerát na kurz projektu UNIV3, Elektromontér fotovoltaických systémů. Ačkoliv kvalifikační standard této kvalifikace nesliboval příliš inovace, přihlásil se do kurzu, který probíhal na Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové, a doufal, že na škole, která je vyhlášená svými inovativními programy, získá nové a progresivní know-how.

Od kurzu si sliboval získání informací z legislativy přes informace o konstrukcích pro fotovoltaické panely až po novinky v této tematické oblasti. Samozřejmě že také očekával načerpání zkušeností ostatních účastníků kurzu i dobrou přípravu na zkoušky profesní kvalifikace.

Vzhledem k tomu, že se kurz realizoval o víkendech (pátek, sobota, neděle) ve čtrnáctidenních intervalech, byl poměrně náročný. Protože však kurz umožňoval kvalitativní posun v daném oboru, nebyla jiná alternativa než tento absolvovat i v čase volna. Naštěstí jeho nejbližší velmi dobře chápali, že je třeba se stále vzdělávat a zdokonalovat, a tak mu byli ochotni určité zanedbávání rodiny akceptovat. Sám musel slevit i z času, který byl zvyklý věnovat svým koníčkům a zájmům.

V převážné většině kurz splnil jeho očekávání. Zvláště v oblasti akumulace elektřiny byly informace přínosné a pro další praxi velmi užitečné. Přesto se našlo i několik oblastí, ve kterých jeho očekávání naplněna nebyla. Šlo zejména o informace o připravovaných legislativních změnách a o přístupu ERÚ (Energetický regulační úřad), OTE, a.s. (Operátor trhu s elektřinou) a distributora ČEZ, a.s. (České energetické závody). Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky sice přizvala zaměstnance odboru nových energií, který původně přislíbil nové informace, ale při jeho vystoupení před účastníky kurzu bylo sděleno, že tyto informace jsou dosud tajné a že na veřejnost nesmí proniknout jinak než oficiálním kanálem.

Další velkou nevýhodou pak byla skutečnost, že veškeré normy, o kterých byla během kurzu řeč a které byly účastníkům prezentovány, lektoři mohli pouze ukázat, ale nebylo možné si pořídit z těchto norem kopie, neboť v tomto případě by docházelo k porušování autorského zákona. Bohužel cena norem je poměrně vysoká, zvláště chce-li je pro studium mít účastník kurzu k dispozici v ucelené řadě, účastník je většinou nemůže získat ani ze dne na den.

Za nejvíce užitečnou pak Pavel považuje možnost všechny technologie si vyzkoušet, použít měřicí přístroje a sám si proměřit a prověřit parametry zařízení a o všem si bezprostředně popovídat s lektory kurzu i s ostatními účastníky. Počet hodin, které byly věnovány praxi, i vybavení školy byly na velmi vysoké úrovni.

Úsporu času umožnilo účastníkům i zajištění obědů a občerstvení přímo v prostorách školy, přestávky na občerstvení se tak často stávaly i diskusním klubem a lektoři i zde mnohdy pokračovali ve vysvětlování nejasných či sporných témat.

Pavel i ostatní účastníci kurzu společně s lektory vyhodnotili kurz vedoucí k získání profesní kvalifikace jako přínosný, ale přesto poněkud nesplňující požadavky současné doby. Výsledkem bylo doporučení přímo sektorové radě vytvořit další kvalifikaci na úrovni EQF 4 nebo vyšší, která by se nezabývala pouze montážemi, ale řešila by fotovoltaické elektrárny na úrovni návrhu a realizace.

Pavel splnil výborně všechny požadavky pro pilotní ověřování i zkoušku v rámci tohoto ověřování. Následně dokázal získat i profesní kvalifikaci Elektromontér fotovolatických systémů. Podle nové legislativy platné od roku 2014 je tedy oprávněn provádět elektroinstalace fotovoltaických systémů nejen v České republice, ale i v ostatních státech Evropské unie.

Kromě toho mu získané informace umožní nabízet instalace fotovoltaických elektráren jako systémy off-grid i hybridní systémy, které jsou schopny pracovat i v autonomním režimu nezávisle na distribuční síti.

Tyto dvě skutečnosti mu poskytují nespornou konkurenční výhodu proti běžným firmám, které dodávají pouze fotovoltaické elektrárny typu on-grid. Chcete-li se v budoucnu i vy stát energeticky soběstačnými, vězte, že nejlépe vám poradí graduovaní odborníci jakým je nyní právě on.