I obsluha obráběcích strojů může být zajímavá

Střední průmyslová škola Jedovnice byla založena v roce 1953 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských, elektrotechnických a ICT oborů. V současné době škola nabízí dva obory, tradiční Strojírenství a Informační technologie.

Studium je denní a je ukončeno maturitní zkouškou. Pedagogický sbor je plně odborně i pedagogicky kvalifikovaný. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách.

Technické a materiální vybavení školy má dobrou úroveň. Disponuje potřebným programovým vybavením a využívá kvalitní bezdrátové připojení na Internet. Škola má nové elektrotechnické laboratoře a učebnu pro programování obráběcích strojů CNC. Technické vybavení učeben je soustavně modernizováno tak, aby žáci pracovali stále s aktuálními technologiemi.

V oblasti dalšího vzdělávání má škola dlouholeté zkušenosti s kurzy na CNC strojích. Ještě před zavedením profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů do Národní soustavy kvalifikací škola tyto kurzy vytvářela a na škole probíhaly. Dále na škole v minulosti probíhalo několik ICT kurzů. V současné době má škola nasmlouváno několik rekvalifikačních kurzů dle Národní soustavy kvalifikací Obsluha CNC obráběcích strojů pro Úřad práce Blansko. Kurz je samozřejmě zakončen zkouškou podle Národní soustavy kvalifikací.

Jedním z účastníků byl Libor Macháček. Je mu 39 let a bydlí i pracuje v okresu Blansko v Jihomoravském kraji. Libor v roce 1992 úspěšně složil závěrečné zkoušky Opravář zemědělských strojů – Mechanizátor na Středním zemědělském učilišti v Tišnově. Od té doby pracoval jako svářeč, řidič a brusič. V současné době pracuje jako dělník ve výrobě ve firmě Pyrotek na pozici brusič slévárenských forem. O možnosti zúčastnit se kurzu, který probíhal na škole v Jedovnicích, se dozvěděl od své kolegyně z práce, která v Jedovnicích bydlí a také se do kurzu přihlásila.

Tento kurz byl sestaven jako příprava na zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací Obsluha CNC obráběcích strojů. O Národní soustavě kvalifikací Libor nic nevěděl, proto pátral na internetu. Pochopil, že je to možnost prokázat svoji kvalifikaci, složením zkoušky bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu.

O absolvování kurzu neváhal, protože věděl, že nové zkušenosti, které získá v tomto kurzu, může použít při následném hledání nové práce, která by ho zajímala a bavila. Tedy věděl, že si zvýší svoji kvalifikaci. Navíc kurz byl zdarma a škola nabízela kromě získání certifikátu z projektu UNIV 3 i ostrou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací s mezinárodně platným certifikátem.

Od kurzu očekával, že se naučí nějakou teoretickou část o funkci CNC strojů a poté si sám vyzkouší práci na CNC strojích. A také, že získá certifikát Národní soustavy kvalifikací.

Kurz splnil všechna očekávání, která měl. Dokonce je i určitým způsobem převýšil. Doslova uvedl, že mu kurz otevřel nové dveře na trhu práce s možností vyššího výdělku. Informace, které mu byly v kurzu podávány, byly užitečné, jasné a důležité nikoli přebytečné. V současné době má rozjednánu práci na CNC ohraňovacím lisu. V rámci kurzu nezaznamenal žádné činnosti, které by se zdály neužitečné. Byl velice spokojen s průběhem celého kurzu a celkově rád, že mohl tento kurz navštěvovat. Časový prostor, který byl vyhrazen v kurzu, pro vlastní práci s technickým vybavením byl podle něj dostatečný a shledává ho naprosto optimálním.

Účastníci kurzu pracovali samostatně na PC a v malých skupinkách u CNC strojů, na kterých si vše samostatně vyzkoušeli. Samozřejmě to vše po předchozím vysvětlení problematiky lektorem a za jeho stálého dohledu, tak aby bylo optimálně využito času, který účastník v kurzu strávil.

Průvodce pilotního ověřování se mu zdál jako velice sympatický a inteligentní člověk, který svému oboru rozumí. Tím pádem mu, i všem ostatním, podal dostatek informací ke studiu, k práci se stroji, ke zkoušce. Určitě ho motivoval a spolupráce s ním ho velice bavila.

Lektor pan Nečas se Liborovi jevil jako velice znalý svého oboru. Uvedl, že vždy velice rád pomohl, když náhodou někdo nevěděl jak dále pokračovat. Je velice vděčný, že byl jeho lektorem a naučil ho toho opravdu mnoho. Spolupráce s druhým lektorem panem Vybíhalem probíhala v podobném duchu.

Pro pana Macháčka bylo velice těžké skloubit zaměstnání, rodinu a koníčky s absolvováním více jak 200 hodin kurzu. Byl ale spokojen s časy, ve kterých výuka probíhala. Myslí si, že to nemohlo být lepší.

Při navštěvování kurzu měl velkou podporu, jak od rodiny, tak i od zaměstnavatele. Rodina mu vyšla vstříc, když se potřeboval připravovat na výuku a jeho zaměstnavatel vycházel vstříc s přehazováním směn, tak aby mohl kurz navštěvovat pravidelně.

Jako velkou výhodu kurzu viděl možnost bezplatného přihlášení na „ostrou“ zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací. Tato zkouška byla nabídnuta, úspěšným absolventům kurzu, školou jako bonus po absolvování tohoto kurzu. Libor se ale bohužel této zkoušky nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Ale škola mu vyšla vstříc a dohodli se, že zkoušku vykoná v nejbližším termínu.

Závěrem pan Macháček uvedl, že průběh kurzu mu naprosto vyhovoval a je si jist, že získal maximum možných informací, kterých mohl v kurzu dosáhnout. Je přesvědčen, že tento kurz měl pro něj určitý význam a myslí si, že pracovní pozice, o které se díky kurzu může ucházet, jsou výhledově do budoucna velice perspektivní. Kurz by doporučil úplně každému, jelikož přístup lektorů je profesionální a je zde hodně prostoru pro praxi na strojích.