Jak účast v projektu pomohla v Plzni

Zapojením do projektu UNIV získala Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni mnoho zkušeností a podnětů pro další směřování, které by ji jinak zřejmě úplně minuly. V době snižování počtu uchazečů o středoškolské studium je další vzdělávání příležitostí, jak udržet školu ve finanční formě a zároveň nemuset snižovat počet pracovních míst.

Již před vstupem do projektu nabízela škola dálkovou formu nástavbového vzdělávání, a tedy okusila specifika práce s dospělými a zaměstnanými žáky. Další vzdělávání mělo jít tedy hladce. Podmínkou účasti v projektu však bylo další vzdělávání i našich učitelů právě v oblasti práce s dospělými, které bylo jistě pro naši další práci přínosem. Jeho největším, a patrně nezamýšleným, efektem však bylo, že posadilo zkušené a léta praktikující kantory zpět do školních lavic.

V kombinaci dálkového vzdělávání a přípravy a následné realizace vzdělávacích programů v rámci projektu UNIV se stále intenzivněji objevovala myšlenka komerčně nabízet vzdělávací programy. V průběhu projektu UNIV se školní tým naučil v této oblasti pohybovat. Projekt nám umožnil získat zkušenosti a dovednosti potřebné k tvorbě vzdělávacího programu, samotné realizaci dalšího vzdělávání, ke komunikaci s účastníky vzdělávání, získávání potřebných informací. 

Dalším přínosem účasti školy v projektu UNIV bylo i zkvalitnění odborné praxe pro naše středoškoláky. Vybíráním a oslovováním sociálních partnerů – hodnotitelů vzdělávacích programů, jsme si vytvořili vztahy, které v současné době využíváme při organizování a umísťování našich žáků denního studia ve firmách a institucích (pojišťovny, úřady, obchodní společnosti) našeho regionu.

Také jsme se přesvědčili o důležitosti propagace, marketingové strategie, komunikace s médii, vytváření pozitivních, důvěryhodných vztahů s okolními subjekty a s našimi klienty (účastníky vzdělávání). Zjistili jsme, že se vyplatí věnovat se těmto činnostem systematicky a využívat poznatky moderní vědy a výzkumu z uvedených oblastí. I když se nám nedaří naplňovat a otvírat kurzy dalšího vzdělávání podle našich představ, zcela určitě nám nabyté znalosti a dovednosti pomáhají zajišťovat zájemce o středoškolské vzdělávání, což je v současné konkurenci středních škol, kde jsme navíc výrazně znevýhodněni nutností výběru školného od našich žáků, velkým úspěchem!

Nutno připomenout, že jen zlomek z toho, co jsme výše uvedli, by bylo v podmínkách našeho současného středního školství uskutečnitelné bez naší účasti v projektu UNIV, který nám poskytl kvalitní servis, profesionální vedení a v neposlední řadě i finanční záruky pro naše aktivity.

Pohání nás to mnohem dál

Marie Fajfrlíková se před pár týdny vrátila ze studijního pobytu v rámci projektu Erasmus z Belgie. Má na paměti několik živých vzpomínek na kurz Asistentka/sekretářka, a také je při jejím dosavadním studiu v Plzni již několikrát uplatnila. Šlo například o zásady tvorby formální korespondence, e-mailů, včetně dodržování spisovné jazykové normy, a to nejen pro akademickou půdu, ale i v osobním životě. Práce s normami pro zpracovávání písemných dokumentů a jiných materiálů jí byla velmi prospěšná při studiu a tvorbě seminárních prací, bakalářské i diplomové práce. 

Díky kurzu má také větší přehled o písemnostech, které kolují v podniku, orientuje se v BOZP i občanském zákoníku.

Od té doby, co ukončila kurz, říká, že konečně při jednání s druhými přemýšlí a jedná asertivně. Dříve toho nebyla schopna a nechávala si většinou vše líbit.

Jako jakýsi bonus bere nabyté znalosti a dovednosti z oblasti servírování občerstvení při obchodních jednáních, společenských akcích a různých úskalí společenské etikety.

Marie je člověk, který má rád široký rozhled a tento kurz jí jej nemálo rozšířil, za což je velmi vděčná. "Absolvování podobných kurzů nás pohání mnohem dál, než jsme, otvírá mnoho nových obzorů, a tím celkově kultivuje prostředí mezilidských vztahů."