Je práce s medem tou nejsladší na světě?

Včely medonosné se po naší planetě proletují již více než 25 milionů let. Lidé si už v pradávných dobách rychle všimli, jak jsou včely užitečné, proto se po medové pochoutce lidé sháněli takřka odjakživa. První úly, které se začaly objevovat, byly většinou tzv. špalky, které si lidé dávali do zahrad, aby podpořili opylování ovocných stromů. Vášnivým včelařem byl dokonce Jan Amos Komenský, který ve svém díle Orbis pictus (1658) vyobrazil úl jako hospodářské zařízení. V roce 1785 bylo v Čechách více než 39 tisíc včelstev, v roce 1854 bylo zavedeno organizované včelařství na Moravě a ve Slezsku. V roce 1865 zkonstruoval František Hruška první medomet. Začátkem 20. století se začínají objevovat první typy úlů s pohyblivými díly, tzv. nástavkové úly. V roce 1919 byl založen Výzkumný ústav včelařský.

Pokud se podíváme na složení medu, jeho podstatnou číst tvoří glukóza, fruktóza a voda. Ve větším množství může dále obsahovat také melecitózu a sacharózu. Jeho blahodárné účinky jsou pak dány vyváženým mixem mnoha důležitých látek, jako jsou: organické kyseliny, enzymy, hormony a další.

Díky tomu, že obsahuje pouze malé množství cukru, se v podstatě nemůže zkazit. Vzhledem k jeho složení se v něm totiž nemohou usazovat a množit nebezpečné bakterie, plísně ani houby. Med se dá rozdělit do dvou základních charakteristik, podle toho, kde je včelstvo umístěno, tím pádem z jakých zdrojů získává nejvíce pylu. Pokud včely sbírají sladký nektar z květů rostlin, pak říkáme, že med je květový. Poznáme ho podle barvy, která je světlá od takřka průhledné až po odstíny žluté, oranžové nebo hnědé. Je velice zdravý díky pylovým zrnkům a obsahu mnoha blahodárných a léčivých látek, které jsme si popsali výše. Vzhledem k tomu, že obsahuje jednoduché cukry, lehce krystalizuje, což však nijak nesnižuje jeho kvalitu, ba naopak, je to známkou toho, že je dobře stravitelný.

Pokud je včelstvo umístěno blízko lesa, můžeme se těšit na takzvaný medovicový med, který pochází z lesních rostlin a dřevin. Na rozdíl od květového medu počítejme s mnohem tmavší barvou, až téměř světlu neprostupné odstíny hnědé. Medovicový med je mnohem tmavší především proto, že obsahuje mízu dřevin. Jeho předností je vysoký obsah minerálních látek, jako je hořčík, draslík nebo fosfor, stopových prvků a baktericidně působících látek. Samozřejmě se také může stát, že vytočíme smíšený med, protože pilné včelky navštíví nejenom blízký les ale také louky a pastviny v okolí. Díky tomu můžeme získat velice kvalitní med, s vyváženým obsahem všech prospěšných látek, které obsahují oba typy medu.

Karel Zelinka pochází z Popovic, vesnice ve Slováckém prostředí v blízkosti Uherského Hradiště. Je mu čtyřicet jedna let, je ženatý, má střední odborné vzdělání a pracuje jako vedoucí výroby. Mezi jeho velké záliby patří chov včel a prodej medu, Karel Zelinka se totiž stará o 50 včelstev, které má umístěny na dvou různých místech, což jistě zaměstnává nejen jeho volný čas, ale i volné chvíle jeho rodiny. V současné době je med od včelaře velmi žádaný a poptávka vysoce překračuje nabídku, ale stejně tak je obtížné najít vhodný prostor a hlavně způsob, jak med nabízet a prodávat.

Karel nabízí svůj med a výrobky z něj na jarmarcích a farmářských trzích a věří, že spolu s certifikací by propagace jejich medu zjednodušila prodej a certifikát by současně zaručoval spotřebitelům ocenění a kvalitu zboží. Do budoucna si Karel Zelinka a jeho rodina slibuje rozšíření počtu včelstev a rádi by se plně věnovali chovu včel a výrobě medu jako součásti podnikání. Proto, když přišla nabídka od vzdělávací agentury KUSTOD s.r.o., aby se zapojil do projektu Uznávání a ověřování kvalifikací (UNIV3) a zúčastnil se pilotního ověřování Zpracovatel včelích produktů, neváhal a přihlásil se.

Pilotní ověřování pro včelaře obsahovalo prvotní ověření (IDM modul), samotnou výuku a závěrečnou zkoušku. Karel se měl zúčastnit jen první a závěrečné části, jelikož má s chovatelstvím bohaté zkušenosti, což se při IDM ověřilo. První část si Karel Zelinka vychvaluje, říká, že byla velmi dobře zorganizovaná, a i přesto, že se další výuky nemusel účastnit, na některé moduly docházel, viděl práci lektora a měl příležitost poznat nové možnosti chovu včelstev a dozvědět se o jiných způsobech zpracování produktů z medu.

Výuka byla vedena z převážné části přímo v terénu (teorie i praxe), účastníci si mohli vše prakticky vyzkoušet, zeptat se lektora na jakékoliv otázky přímo na místě, což vedlo k lepšímu pochopení a zapamatování nových informací. Po celou dobu lektor účastníky motivoval k vyzkoušení práce se včelami a jejich produkty, byl velmi vstřícný, poskytoval dostatečné množství informací a odpovídal na všechny dotazy. Pro Karla a vlastně i pro ostatní účastníky nebylo nutné brát si volno v práci, protože časový harmonogram výuky byl naplánován tak, aby i zaměstnaní mohli docházet až po pracovní době nebo o víkendu.

Závěrečnou zkoušku ukončil Karel i ostatní účastníci kurzu bez problémů. Závěrečným výstupem bylo získání certifikátu. Karel by v kurzu uvítal více informací o chovu včelích matek, jejich přidávání do včelstva a jejich výměna ve včelstvech. Domnívá se, že jsou tyto informace pro zdravý chod včelstva a kvalitní včelí produkt velmi důležité. Oproti tomu by ubral na informacích o údržbě okolní zeleně a okrajových činnostech.

Karel doporučuje zájemcům včelařům, aby absolvovali kurz a obohatili své zkušenosti a znalosti a jen lituje toho, že není tato certifikace potřebná pro každého včelaře, jako je tomu například u myslivosti nebo rybářství. Zamezilo by se tak častým nezdarům u začínajících včelařů a zbytečným úhynům jinak zdravých včelstev. Kurz umožní začínajícímu včelaři dostatečně se připravit na chov včel a správně zpracovat jejich produkty a obohatit se vědomosti zkušenějšího včelaře. Získaný certifikát jen završí úsilí a umožní kvalitnější nabídku pro prodej medu a produktů z něj.

Nyní Karel velmi vážně zvažuje možnost složení zkoušky i před autorizovanou osobou a jistě si brzy splní svůj sen a založí si rodinný podnik pro chov včel a zpracování včelích produktů. Vždyť med je nejen vynikající potravinou, ale i pomocným lékem na mnohé neduhy. A bez včelího opylování bychom nemohli sklízet ani jinou úrodu.