Kovové ostří

Již jako malý chlapec měl pan Jaroslav Soural blízko k ruční práci. Jeho tatínek byl totiž velmi šikovný stolař a před Jaroslavem vznikaly díky šikovným rukám jeho otce krásné práce ze dřeva. On měl ale jako žák a potom junior spíše blízko ke sportu – byl fotbalovým brankařem. Po seznámení s budoucí manželkou nastal zlom, protože otec jeho ženy vlastní zámečnickou a kovářskou firmu. Začal tedy pracovat po absolvování Středního odborného učiliště v Mariánském Údolí obor nástrojař v letech v jeho firmě jako zámečník a později ho tchán zasvětil i do práce uměleckého kováře. Tuto práci dělá ve firmě dodnes a dokonce si doplnil vzdělání o výuční list uměleckého kováře-zámečníka na Středním odborném učilišti uměleckořemeslném v Praze.

Tak začaly vznikat již jeho přičiněním krásné práce, jak v oboru zámečník – schodiště, zábradlí, tak i v oboru kovářském – ploty, brány, mříže, kovaný nábytek. Díky tomu, při procházce Olomoucí s rodinou či přáteli, může upozornit na práce, ke kterým po více jak dvaceti letech ve firmě přiložil ruku k dílu – mříže na Hradisku, zábradlí v Petrášově paláci nebo různé kovářské práce v Konviktu. Jeho rukama prošlo i mnoho oplocení rodinných domů v Olomouci i jejím okolí, včetně nábytku a doplňků. Další zámečnické a pasířské práce lze vidět i v obchodních centrech v Praze, Ostravě, Brně a na mnoha dalších místech.

 ostri1.jpg

Pan Soural se také může pochlubit několika oceněními za známého setkání kovářů na hradě Helfštýn, která získal například za provedení vývěsného štítu, kopie barokní mříže či branky.

Při této práci často narážel na problém s ostrostí nástrojů i s ohledem na zakázky, které prováděl – ostření sekáčů pro stavební firmy po vykutí, ostření nástrojů pro stolaře, se kterými také často spolupracuje a v neposlední řadě i ostření nástrojů pro činnost zámečnické a kovářské dílny. Proto s velkou radostí přivítal možnost zúčastnit se pilotáže v programu „BRUSIČ NOŽÍŘSKÝCH VÝROBKŮ“ v rámci UNIV 3, kterou se rozhodla firma, u níž je zaměstnaný, pilotovat. Z počátečních obav (jestli zvládne učivo i praxi, jak bude kurz probíhat, jak bude vypadat závěrečná zkouška a jaký bude mít rozsah), sešlo hned na začátku. Průvodce, s nímž před počátkem i v průběhu kurzu konzultoval všechny problémy, se totiž ukázal jako důvěryhodný zdroj informace a opory.

 ostri2.jpg

Jaroslav se zájmem sledoval prvotní část výuky, kterou přednášel lektor z oboru nástrojař-brusič, který jasně a smysluplně popisoval veškeré teoretické učivo a trpělivě odpovídal na mnoho dotazů směřujících hlavně k následnému využití teorie v praxi. Zvláště ho pak zajímaly pasáže, které potřebuje i ke své práci ve firmě, například ruční ostření speciálních řemeslnických nožů a sekáčů, ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek, volba druhu, tvaru a zrnitosti brusných nástrojů a ruční ostření běžných druhů nůžek

Také velmi ocenil možnost výroby vlastního nože, kterou opět vedl zkušený lektor. Ten názorně demonstroval, z jakého materiálu se nůž vyrábí a jaký zvolit pracovní postup, aby byl výrobek funkční a hlavně měl správně nabroušené ostří.  Na tomto vzorovém kusu si mohl prakticky zkontrolovat správnost všech teoreticky nabytých zkušeností, vyzkoušet správnost použití brusných nástrojů a technologické postupy broušení nožířských výrobků. Hlavním motivačním cílem ale byla možnost pochlubit se vlastnoručně vyrobeným a správně nabroušeným nožem své rodině a známým.

Jedinou nevýhodou, kterou zaznamenal před koncem kurzu, byl velký stres při závěrečné zkoušce před hodnotiteli i odborným dozorem. I přes tento problém zvládl test vědomostí excelentně a všichni zkoušející byli spokojeni s teoretickými a praktickými znalostmi, které během pilotáže zvládl a u zkoušek zúročil. Především ocenili správnost volby nástrojů a kvalitu broušení různých nožířských výrobků, které byly součástí ověřování. Proto si mohl právem převzít certifikát o absolvování pilotního programu a již bez obav debatovat s ostatními účastníku kurzu a hodnotiteli o všech úskalích, které během celého školení řešili.

Z této debaty jasně vyplynulo, že nejen pro pana Sourala, ale i pro ostatní frekventanty kurzu byla náplň pilotního programu přínosná a všem otevřela nové možnosti při realizaci zakázek i práci pro firmu, kde jako zaměstnanci působí. Všichni zhodnotili, že nové znalosti budou brzo využívat v pracovním, ale i soukromém životě, třeba při práci s nožířskými výrobky v kuchyni nebo zahradě.

Podle pana Sourala patří velké poděkování i jeho zaměstnavateli, který ho nejen na kurz vyslal, ale i částečně uvolnil z pracovních povinností během konání kurzu a samozřejmě rodině, které chyběl několik víkendů, během nichž získával nové vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování nových zakázek.

Téměř okamžitě po absolvování kurzu začal svoje znalosti proměňovat v praxi při zakázkách, které prováděl

-          broušení sekáčů pro stavební firmu

-          broušení vrtáků pro zámečníky

-          ostření kuchyňských nožů pro restauraci

-          broušení stolařské frézy

Všichni zákazníci byli s jeho prací velmi spokojeni a on sám měl pocit dobře vykonané práce. Firma, která pilotáž prováděla, získala další odborníky z řad svých zaměstnanců a rozšířila si tak pole působnosti a možnost získání dalších zakázek.