Nový leták projektu UNIV 3

Propagační leták vznikl v  rámci publicity projektu  v roce 2014. 

Propagační letákleták