Oknem do práce

Učební obor sklenář se vyučuje na naší škole od roku 1976. Tehdy nastoupil pan mistr Jiří Jauker na pozici mistra odborného výcviku. Za dobu působení na naší škole vychoval a sklenářskému řemeslu vyučil řadu mladých chlapců a dívek z celé republiky. Zájem o obor byl tehdy značný, měli tři plné ročníky, tomu odpovídaly nároky na zařízení i materiálové vybavení. 

V devadesátých letech minulého století výuku rozšířili pro žáky sluchově postižené, kteří studovali Střední školu pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. S přelomem tisíciletí se zájem mladistvých přesunul k maturitním oborům, učební obory navštěvovalo stále méně a méně žáků, proto byl rozsah oborů Integrované střední školy stavební zmenšen a obor sklenář byl dále nabízen pouze sluchově postiženým žákům Střední školy pro sluchově postižené. Celá dílna s veškerými zásobami skla a kvalitním nástrojovým vybavením je spravována Integrovanou střední školou stavební (dnes nazývanou Střední škola polytechnická) a pronajímána Střední škole pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Tato škola také přijala do zaměstnaneckého poměru učitele teoretické i praktické odborné výuky oboru SKLENÁŘ.Okno1.jpg

Pilotní ověřování oboru Sklenář umožnilo uspořádat rekvalifikační kurz pro osm dospělých zdravých uchazečů, kteří v průběhu pěti měsíců pod vedením sklenářských mistrů měli možnost značně prohloubit své dovednosti a načerpat řadu zkušeností při práci se sklem. Sklenářské práce jsou velmi specifické, sklo je křehké, nelze s jistotou odhadnout jeho chování. Při práci je potřeba cit i síla, zkušenosti, delší trénink, kvalitní nástroje a zařízení, správné vedení zkušenými mistry. Neocenitelným pomocníkem je zdravý sluch. Pozorování zvuků, které sklo vydává při práci s nástroji je indikátorem, který definuje, jak se následně bude sklo chovat.

Pro mistry odborného výcviku byl neskutečně silný zážitek předávat své zkušenosti zdravým slyšícím uchazečům, proto od prvních okamžiků je společné zdolávání úkolů oboustranně zaujalo. Výuka byla plná emocí, trpělivosti, houževnatosti i porovnávání s často neuvěřitelnými výsledky práce sluchově postižených, mnohdy zcela neslyšících žáků. Výrobky žáků denního studia jsou totiž součástí nástěnné výzdoby dílny a jsou tak přirozeným způsobem názorně přiblíženy účastníkům rekvalifikačního kurzu.

Při podrobném studiu hodnotících standardů bylo nutné si přiznat poněkud zastaralé vybavení sklenářské dílny, především absenci cvičných modelů novodobých typů oken a dveří. Bylo nezbytné učinit kroky k modernizaci vybavení sklenářské dílny.

Mistři odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zpočátku snažili získat levná použitá plastová a hliníková okna z demolic, popřípadě z nabídky bazarů. Navštívili jsme výstavu Vše pro bydlení v Praze Letňanech, kde se nám poprvé podařilo získat od vystavovatelů vzácný dar, vzorek rohového hliníkového profilu zimní zahrady a proskleného zábradlí lodžie.

Tehdy nás napadlo oslovit prodejce plastových oken a cesta od nich nás zavedla k velkému výrobci oken v Jižních Čechách. Nejbližší výrobce na okraji města Českých Budějovic v obci Rožnov na náš prosebný dopis obratem odpověděl a projevil vstřícnost k našemu záměru. To byla naše první zkušenost s jednatelem a zakladatelem společnosti TETRAGON, panem Jaroslavem Janišem. Překvapil nás svou odborností a pozitivním vztahem ke sklenářskému řemeslu, který byl jako balzám na naší zátěžovou situaci.


Okno2.jpg

Při prvním jednání se velmi zajímal o náš učební obor denního studia i dalšího vzdělávání, byl překvapen jeho existencí. Zajímal se o naše žáky, projevil zájem o jejich zaměstnání ve své firmě. Z jeho slov nás snad nejvíce překvapilo i zahřálo právě ocenění práce sklenáře v jejich firmě, který má za úkol vsazování izolačních dvojskel do plastových rámů. Plastové okno totiž potřebnou tuhost získává nejen správně vsazenými výztuhami, ale také kvalitním vsazením izolačních dvojskel a trojskel. Práce sklenáře je proto ve výrobně stěžejní dovedností, která se získává teprve léty praxe. A vyučených sklenářů je v dnešní době velmi málo, pan jednatel Jaroslav Janiš se ve své výrobně dosud s žádným nesetkal. Sklenářské práce tak musí vykonávat přeškolení pracovníci z jiných oborů.

Přístup firmy TETRAGON byl neopakovatelný. Poskytli našim žákům oboru SKLENÁŘ i TRUHLÁŘ zajímavé exkurze v jejich firmě, nabídli jim zaměstnání po skončení učení. Celá exkurze byla provázena kvalitním odborným výkladem. Touto skvělou akcí nám umožnili uvolnit sklenářskou dílnu k celodenní realizaci závěrečné zkoušky pro studenty dálkového studia oboru SKLENÁŘ, měli jsme tak ideální odbornou náplň pro žáky denního studia.

Zejména si ceníme poskytnutých darů pro modernizaci vybavení naší sklenářské dílny, kvalitních cvičných plastových a hliníkových oken. Dále jsme získali rohové modely oken s výplní, řadu různých profilů rámů a výukové materiály, prospekty.

Nejvíce nás ale zahřál pocit, který lze těžko vysvětlit. Zejména to, že pracujeme na udržení a zlepšení oboru, který je v praxi velmi potřebný a žádaný, leč nedostatkový. Vlastní podporu firma TETRAGON definuje jako přirozenou, protože studium sklenářů musí podpořit každý správný zaměstnavatel a výrobce. Také pan Janiš zdůraznil, že si váží našeho umění, které předáváme mladší generaci, takřka jako jedni z posledních žijících Mohykánů.

            Děkujeme  za možnost pilotního ověřování kvalifikace SKLENÁŘ, které získala naše škola. Díky této realizaci jsme načerpali množství neskutečných a neuvěřitelných zážitků a kontaktů, které nás budou hřát a obohacovat po řadu dlouhých dalších let.