Podpora procesů uznávání

Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.

Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispěje projekt vytvořením 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, ty budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace rekvalifikací. V průběhu projektu bude realizováno 600 pilotních ověřování standardů NSK, tedy procesů uznávání výsledků předchozího učení; pilotní ověřování bude zpětnou vazbou pro tvůrce těchto standardů, která by měla být využita k jejich zkvalitnění.  Cílená příprava pracovníků vzdělávacích institucí participujících na projektu v oblasti realizace pilotního ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení následně umožní kvalitnější realizaci uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.