S pomocí bratra našel své místo

Jednadvacetiletý Lukáš Uličný pochází z Úvalna, menší vesnice, která se nachází u Krnova. Protože již jeho rodiče i prarodiče měli velkou zahradu, byl od malička zvyklý s její údržbou pomáhat. Tato práce ho již v útlém věku velmi bavila, takže již s koncem základní školy přemýšlel o nějakém zahradnickém oboru. Rodiče však byli přesvědčeni, že má jejich syn na víc než „jen“ na zahradníka a přesvědčili ho, aby si podal přihlášku na gymnázium v Krnově.

Lukáš přijímací zkoušky na gymnázium úspěšně zvládnul, a tak v září nastoupil do prvního ročníku. Postupně však zjišťoval, že ho studium na gymnáziu příliš nebaví a nenaplňuje, což se projevilo hlavně na jeho výsledcích. Když se ve třetím ročníku ke špatným studijním výsledkům přidala i velká absence, musel studia zanechat.

Protože ho na gymnáziu bavila hlavně informatika, zkusil se přihlásit na obor Informatika na Soukromé střední škole podnikatelské v Opavě. Tento obor však vydržel studovat pouze rok a opakovala se stejná situace jako na gymnáziu. Nakonec skončil pouze se základním vzděláním na pracovním úřadě, kde byl v evidenci skoro celý rok. Občas se mu podařilo najít si nějaký přivýdělek v podobě brigád, ale stálé zaměstnání si nenašel.

Zásadní obrat v životě Lukáše přišel až v roce 2011, kdy si jeho starší bratr, který bydlí v Krnově, založil společnost Grispa s. r. o. a svého bratra Lukáše zaměstnal. Firma Grispa s.r.o. se zabývá zakládáním a údržbou zeleně a arboristikou, což je komplexní péče o dřeviny a porosty zejména v urbanizovaném prostředí. Lukáš se ve firmě velmi dobře zapracoval a práce ho dle jeho slov velmi baví. Prioritou firmy je, jak se můžeme dozvědět přímo na jejích webových stránkách, navázat na získané znalosti a zkušenosti všech pracovníků a podporovat jejich další růst. Navíc v současnosti firma realizuje zakázky EU, kde je důležité, aby co nejvíce pracovníků, kteří zakázku provádí, mělo vzdělání v oboru. Z tohoto důvodu se Lukáš na naléhání svého bratra rozhodl, že si vzdělání doplní a vyučí se v oboru Zahradník. Po zvážení všech možností usoudil, že nejlepší variantou bude vykonat jednotlivé zkoušky v rámci dílčích kvalifikací.

Při prohlížení webových stránek na internetu objevil oznámení, že Střední škola zemědělství a služeb ve Městě Albrechticích zahajuje kurz Sadovník v rámci pilotního ověřování projektu UNIV 3. Velmi rychle se tento mladý muž dovtípil, že je to výborná možnost kvalitně se připravit na jednu z šesti zkoušek, které jsou nutné pro získání výučního listu v oboru.

Částečné praktické dovednosti již v zaměstnání získal, ale přesto věřil, že se v kurzu naučí i nové dovednosti, zdokonalí se a především si doplní teoretické znalosti, které bude potřebovat pro složení závěrečné zkoušky. Proto neváhal a po konzultaci se svým zaměstnavatelem, který mu slíbil veškerou podporu od uvolnění z práce až po finanční zvýhodnění, se na kurz přihlásil. Bylo mu sice jasné, že absolvovat kurz bude náročné především z časového hlediska, ale i přesto se rozhodl svůj volný čas obětovat. Usoudil totiž, že připravovat se na zkoušku pod vedením lektorů bude mnohem efektivnější, než kdyby se připravoval sám. Největší obavy měl z toho, aby vše zvládl - už se dlouho nemusel učit - a také, že bude mít méně času na rodinu, kamarády a své zájmy. Měl však štěstí. V účasti na kurzu získal podporu především zaměstnavatele, ale také rodiny a přátel. To ho naplnilo vírou, že s jejich podporou kurz úspěšně zvládne.

Pilotní kurz byl rozvržen na 15 dnů a konal se vždy v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách a v sobotu od 7,00 do 15,00 hodin. Na vykonání zkoušky byly vyhrazeny 2 dny; pátek odpoledne a sobota. I když mu byly lektorem v rámci informačně diagnostického modulu některé kompetence uznány, rozhodl se, že kurz absolvuje celý, protože nechtěl přijít o žádné informace, které, jak věřil, mu pomůžou lépe zvládnout zkoušku. Celý kurz byl podle jeho názoru velmi dobře zorganizovaný, postupovalo se od jednodušších úkonů ke komplikovanějším a náročnějším. Vyhovovalo mu i rozvržení teoretické a praktické výuky. Teoretická výuka probíhala v konferenční místnosti Střední školy zemědělství a služeb formou prezentací vytvořených v PowerPointu. Účastníci se seznamovali s informacemi a možnostmi tradičních i netradičních způsobů výsadby a ošetřování zeleně, včetně údržby sadovnických úprav. Jako součást teoretické výuky byl posluchačům kurzu nabídnut výukový materiál, ze kterého mohli účastníci čerpat při přípravě na zkoušky. Po teoretickém základu následovala vždy praktická výuka.

Praktická výuka probíhala v areálu školy, kde byly frekventantům vyčleněny záhony pro přípravu půdy a výsadbu zeleně.  Výuka ošetřování zeleně a údržby probíhala ve školním parku. V něm byly k dispozici okrasné dřeviny listnaté i jehličnaté, výsadby trvalek a letničkové záhony. K výuce posloužil také živý plot okolo školy, na kterém si účastníci vyzkoušeli jeho stříhání a podzimní údržbu. Na travnatých plochách, si potom účastníci procvičili sečení, vertikutaci, a protože kurz probíhal na podzim, tak i podzimní hrabání. Vzhledem k tomu, že se do kurzu přihlásilo jen osm účastníků, každému se lektoři věnovali individuálně podle jejich schopností a zkušeností s ohledem na závěry průvodce a lektora informačně diagnostického modulu a zpracované portfolio dovedností. Lukáš, jak již bylo uvedeno, některé praktické dovednosti zvládal bez problémů, ale i tak hodnotí úroveň kurzu velmi vysoko a přiznává, že se zde naučil spoustu věcí, které určitě využije ve své současné práci.

Protože se zkouška z organizačních důvodů konala až týden po ukončení výuky, měl Lukáš dostatek času na přípravu. Připravoval se opravdu poctivě, protože věděl, že úspěšným vykonáním zkoušky udělá první krok k cestě za výučním listem. Pečlivá příprava se mu vyplatila. Lukáš při zkoušce prokázal svou kvalitu a zručnost a jeho výkon byl hodnocen jako nejlepší.

V současné době se Lukáš již připravuje na další zkoušky, které ho ještě na cestě k získání výučního listu čekají. Díky kurzu však získal potřebnou sebedůvěru, odvahu a také chuť dokázat sobě i svému bratrovi, že je ochoten pro své povolání něco obětovat a nakonec výuční list získat.