Šance na úspěch

Petrovi Malčánkovi je 35 let. Žije v Karlových Varech a je ženatý. Částečně absolvoval tříletý obor Elektrotechnika na ISŠTE v Sokolově, ze zdravotních důvodů ho ale nedokončil a zůstal tedy nevyučený.

Do roku 2008 pak vykonával různá povolání jako řidič, číšník, prodavač a pracoval i jako OSVČ a zprostředkovával IT služby. Od roku 2012 je v evidenci Úřadu práce v Karlových Varech. V roce 2013 se od svého známého a následně přes internet a propagační letáky dozvěděl o možnosti vstoupit do kurzu profesní kvalifikace Evidence zboží a zásob na SOŠ logistické. A protože už měl Petr značné negativní zkušenosti s uplatněním na trhu práce jako nevyučený, bylo jeho silnou vnitřní motivaci získat výuční list.

            Celé tři měsíce pilně navštěvoval zmíněný kurz.  Obsah i jeho vedení mu přišel jako velmi přínosný, zejména systémová orientace v teorii, která mu do té chvíle chyběla. Podpořil své IT dovednosti a kompetence v počítačovém programu SAP. Ocenil, že v rámci programu bylo využíváno moderní počítačové vybavení školy, zejména odborná učebna v logistickém centru. Propojení na praxi se zvýšilo i odbornými exkurzemi do regionálních firem. Petra motivoval také profesionální přístup lektorů, kteří v rámci jednotlivých modulů v programu působili. Byly zjevné jejich zkušenosti ze vzdělávání dospělých. Petrova motivace k úspěšnému absolvování den za dnem rostla.

             Velmi důležitou osobou byl kromě lektorů i průvodce pilotním ověřováním. Petr od něj získal spoustu informací a sestavil si vlastní osobní portfolio. Značnou podporu pro vlastní vzdělávání Petr našel u své manželky. I ona se stala účastníkem tohoto celého procesu, a tak studují společně.      

            V květnu 2013 Petr program úspěšně ukončil pilotní zkouškou. Následně si zažádal u SOŠ Logistické, která vlastní autorizaci pro úplnou kvalifikaci Operátor skladování, o vykonání zkoušky k ověření a uznání požadovaných kompetencí profesní kvalifikace Evidence zboží a zásob. Byl úspěšný a potřebný certifikát získal. Nyní Petra čeká příprava na zkoušku k získání druhého profesního certifikátu - Manipulace se zbožím a materiálem.

             Na základě pozitivních zkušeností z předcházející výuky už nepochybuje, že bude úspěšný. Pak plánuje podat žádost ke složení závěrečné zkoušky s výučním listem v oboru Operátor skladování.

             Jeho šance získat zaměstnání se tak během jediného roku zvýšila několikrát.