SPŠ dopravní Plzeň má silného patrona oboru

Miloslav Košťál je vystudovaný strojař a stavař. V roce 1991 začal podnikat v oboru import a distribuce opravárenských autolaků zahraničního výrobce pro ČR. Musel se tedy rekvalifikovat do třetího oboru – povrchové úpravy vozidel. 

Do roku 2013 se svou firmou organizoval a obsahově sestavoval řadu zahraničních i tuzemských školení pro pracovníky autolakoven. Při nich zjišťovali, že lakýrníci mnohdy nemají základní znalosti nejenom, co se týče nových produktů a technologií, ale i obecných technologických postupů a terminologie. Pan Košťál došel k závěru, že je to způsobeno mimo jiné tím, že zhruba polovina lakýrníků pochází z jiných oborů a druhá polovina z obecného oboru lakýrník, do kterého byl v polovině 70. let 20. století začleněn obor autolakýrník, který tímto krokem zanikl (byl znovu jako samostatný obnoven od školního roku 2010/11). Zůstala po něm jen učebnice z roku 1959 (další byla vydána až v lednu 2014).

Tato situace ho v roce 2000 přivedla do SPŠD v Plzni. Aby poznal školský systém a v rámci svých možností mohl podpořit jeho rozvoj, rozhodl se Miloslav, že jeho firma bude mít nad touto školou patronát. Ten trval 12 let a s touto školou spolupracuje i nadále jako externí lektor.

Historie školy, kterou zde uvádí, kopíruje trendy školství v posledních dvou desetiletích. SPŠ dopravní Plzeň tak, jak existuje v současné podobě, vznikla 1. 7. 2000 postupným sloučením čtyř plzeňských škol, kde se vyučovaly různé dopravní a autoopravárenské obory. Od 1. 9. 2003 byly do nabídky oborů vzdělávání školy zařazeny i studijní obory Střední zemědělské školy v Plzni - Křimicích. Tento integrační proces byl motivován vytvořením silné a vyspělé vzdělávací instituce se zaměřením na dopravní problematiku, která by dokonale využila potenciálu a dlouholetých tradic všech původních institucí. Důležitá vývojová etapa školy začala v roce 2008, kdy bylo zahájeno přemístění zastaralého areálu praktické výuky „PRIOR“ do nových prostor v areálu bývalé SZTŠ v Plzni - Křimicích. V souvislosti s tím byla realizována 1. část původně velmi velkorysého projektu výstavby nových dílen pro praktickou výuku všech autoopravárenských učňovských oborů, a to klempířské dílny a autolakovny. V současné době má škola kolem 1 400 žáků v oborech vzdělávání s výučním listem i ukončených maturitní zkouškou, a řadí se tak mezi deset největších v ČR.

Výuka učebních autoopravárenských oborů sahá až do počátku padesátých let minulého století. Samotná odborná učiliště se zaměřením na autoopravárenství procházela po celou dobu procesem ustavičných změn a musela mnohokrát prokázat oprávněnost své existence. Vzhledem k tomu, že v Plzni byly soustředěny významné dopravní a opravárenské podniky, potřeba kvalifikovaných odborníků stále rostla a v roce 1967 si vynutila vznik Střední průmyslové školy dopravní. Ta se již krátce po svém vzniku úspěšně zařadila mezi nejvyhledávanější školy.

S odstupem času už můžeme zodpovědně prohlásit, že integrace školu i její význam v celém západočeském regionu skutečně posílila. Cílem nově vytvořené koncepce dnes už sjednoceného kolektivu pedagogů je snaha důsledně zvyšovat odbornou úroveň výuky tak, jak vyžadují vývojové trendy v dopravě.