Tematická konference UNIV 3, Kutná Hora, 3.- 4. 3. 2015

kat.jpg Konference je  zaměřena na problematiku předškolní a mimoškolní výchovy v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M a Chůva pro dětské koutky 69-018-M Doplněny prezentace zástupců MPSV a MŠMT

1. den konference

12:00     Prezence účastníků

12:30 – 13:45     Zahájení

  • realizace projektu, jeho cíle, cíle konference, proces uznávání

13:45 – 14:00     Přestávka

14:00 -  16:00     Panelová diskuse zástupců MŠMT; MPSV, NSK a zástupců garantů:

  • přehled o výsledcích procesů uznávání, zapojení jednotlivých resortů; celkový přehled skládaných zkoušek; přehled přípravy a schvalování standardů, rekvalifikace připravené podle NSK; rekvalifikace.

16:00 – 16:15     Přestávka

16:15 – 19:00     Diskuse v plénu

  • ke sdělením účastníků panelu; autorizace škol pro uvedené profesní kvalifikace;
  • výměna zkušeností s ověřováním podle standardů (69-017-M; 69-018-M)

19:00     Večeře

20:00 -  22:00     Workshop – obor a jeho výhledy

  • sdílení zkušeností z výuky daného oboru a zajištění lokálních odlišností, podíl DV na rozvíjení oboru

 

2. den konference

08:15 -  10:15     workshopy pracovních skupin k tématům

A)VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

  • výuka podle programů

B) ZKOUŠKA

  • ověřování podle standardů 

10:30 -  12:30     workshopy pracovních skupin

C) INFORMAČNĚ DIAGNOSTICKÝ MODUL

  • § zjišťování kompetencí uchazečů, práce s portfoliem, modifikace a individualizace programů

D) STANDARDY A RVP

  • srovnatelnost výstupů z PV a DV
  • ověřitelnost výstupů z PV a DV

12:30     Oběd

13:15 – 15:15     Výstupy z pracovních skupin

15:15 – 15:30     Přestávka

15:30  - 17:30     Diskuse – formulace doporučení, závěr 

Prezentace MŠMT - Problematika ověřování a uznávání podle zákona č.179/2006 Sb. zde zde
 ; Informační systém pro akreditace zde zde

Prezentace MPSV zde zde