UNIV3 - rekvalifikacím začala nová etapa

Publikace projektu z roku 2013.

Do druhé poloviny svého řešení vstupuje projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3 – podpora procesů uznávání. Jeho cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací u nás a modernizovat akreditační proces. Projekty UNIV (konkrétně UNIV a UNIV 2 KRAJE) řeší od roku 2005 na základě zadání MŠMT ČR Národní ústav pro vzdělávání v Praze. V předchozím projektu UNIV 2 KRAJE se 325 středních škol ve třinácti krajích učilo lektorovat dospělé, tvořit pro ně vzdělávací programy podle potřeb v regionu a umět je také uplatnit ve spolupráci se sociálními partnery.


publikace ke stažení publikace ke stažení (3,46 MB) Navazující UNIV 3 začal v únoru 2012 a pokračuje do srpna roku 2014. Zatímco se předchozí dva projekty zaměřily na postupnou přeměnu škol v centra celoživotního učení, tentokrát propojí rekvalifikace, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, s tzv. „procesem uznávání“ dovedností a znalostí zájemců o rekvalifikaci. Zákon č. 179/2006 Sb. umožnil začít vytvářet oficiální standardy k tomu, aby takovéto kompetence v profesních (dříve dílčích) kvalifikacích mohly být oficiálně zhodnoceny a uznány. K tomu začal projekt UNIV 3 vytvářet síť hodnotitelů, kteří budou schopni v daných profesních kvalifikacích znalosti uchazečů ověřit a případně navrhnout jejich potřebná doplnění.
V úvodní fázi projektu UNIV 3 se proto vzdělavatelé ze škol postupně scházeli každý týden na seminářích v pardubickém hotelu Labe, kde se sami vzdělali pro roli hodnotitelů a průvodců. To zajistí dostatek odborníků (mimo projekt autorizovaných osob) pro přípravu modulových programů a uznávání i po ukončení projektu.

Na dalších seminářích se účastníci projektu ze škol postupně učili tvorbě modulových programů podle standardů NSK. Jejich vědomosti v oblasti pilotního ověřování programů zase prohloubily konference (prakticky zaměřené dvoudenní workshopy), organizované 15. –16.4. a 16. – 17.4. v Zámeckém hotelu Třešť, 23. – 24.4. v hotelu Flora Olomouc a 29. – 30.4. v hotelu Primavera Plzeň. Vedle toho začaly školy v projektu tvořit první vlnu modulových rekvalifikačních programů, kterých bude celkem připraveno 350 a po ukončení projektu budou k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně budou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Všechny budou vycházet ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy z oficiální databáze dovedností potřebných pro výkon dané konkrétní profesní kvalifikace.

Školy také v polovině projektu začaly některé programy pilotně ověřovat s prvními účastníky (ti mají účast zdarma). Celkem se uskuteční 600 takových ověření pro různé kvalifikace. K „pilotážím“ se budou vyjadřovat především zaměstnavatelé, o spolupráci budou žádány autorizující orgány a úřady práce.