Ve víně je nejen pravda, ale občas i splněné sny

Když se pan Petr Bibr z Otrokovic rozhodl stát vinařem, hodně lidí v okolí nevěřícně kroutilo hlavou. Vždyť vinařství je od pradávna spojeno s malebnými kopečky jižní Moravy, na jejichž slunných stráních se táhnou vinice počínaje Boršicemi a konče Mikulovem. 

Pan Bibr měl svůj sen, který si však dokázal splnit, protože nejen lidé ze Slovácka jsou milovníky vína a vášnivými degustátory. I Petr miluje víno a velmi rád je i vyrábí u sebe doma, ve sklepě v půldomku v Otrokovicích, kde žije se svou manželkou a dětmi. Také víno degustuje, zúčastňuje se degustačních akcí v okolí a hodnotí vína v soutěžích.

Petr pracuje nedaleko svého bydliště jako technický ředitel ve společnosti zabývající se výrobou světelné reklamy, LED aplikací a 3D prvků v architektuře a designu. Od svého kolegy se dozvěděl o možnosti zvýšit si své dosavadní zkušenosti o teoretickou a praktickou výuku v kurzech pro vinohradníky a vinaře, které pořádá Národní ústav pro vzdělávání (zkr. NÚV) zaštítěný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskou unií. Petr neváhal a na kurz se s nadšením přihlásil. Učební plán pro kvalifikaci vinohradník-vinař sestával ze čtyř modulů po cca 50-70 hodinách, kdy praktická výuka tvořila 2/3 podíl délky výuky.

Petr po absolvování čtyřmodulové výuky popsal, že výuka probíhala formou prezentací, přednášek, praktických ukázek, nácvikem a tréninkem dovedností, praktickým cvičením a také pozorováním, diskuzemi s lektorem. Ukončena byla zkouškou dle standardu Národní soustavě kvalifikací. Mrzí ho jen, že součástí zkoušky nebyla i zkouška před autorizovanou osobou, která už ale není z fondů EU a ČR hrazená jako tomu je u celého kurzu. Dle Petra byl přístup lektora na velmi profesionální úrovni jak teoretické, tak i praktické. Z dalších jeho slov je zřejmá celková spokojenost s kurzem, který splnil jeho očekávání a cíle, stal se pro něj hodnotnou investicí do budoucnosti a poznal nové lidi, kteří sdílejí stejnou vášeň pro vinařství. Kladně hodnotí i praktickou stránku výuky, kvalitní technické vybavení pro individuální pracovní aktivity spojené s výukou ve vinicích i sklepech. Kurz probíhal mimo pracovní dobu a dle Petra byla délka a časový harmonogram odpovídající pro získání potřebných vědomostí. Věří, že ačkoliv vinohradnictví v jeho regionu není běžné, vinařství se může dařit i zde, na pomezí Valašska, Slovácka a Hané. Další jeho cíl, je zdokonalit se v hodnocení vín, proto velmi vážně uvažuje o zapojení se do profesní kvalifikace Hodnotitel vín. Po celou dobu mu byla oporou jeho rodina a několik blízkých přátel a ví o dalších, které nadchl pro tento kurz a rádi by ho také absolvovali.