Výuční list pomohl úřednici k novému povolání

Jméno a příjmení: Dana Kučerová
Věk: 35 let
Zaměstnání: učitelka odborného výcviku, SOŠ a SOU Písek
Program: příprava pokrmů teplé kuchyně, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava minutek - výuční list Škola: SOŠ a SOU Písek


Paní Dana Kučerová pochází z jihočeského Písku, kde ještě donedávna působila jako zaměstnankyně Úřadu práce. Vzhledem k charakteru tohoto povolání přicházela denně do styku s nezaměstnanými, kterým pomáhala s nalezením nového profesního uplatnění. Její kolegyně, která seděla ve vedlejší kanceláři, a kterou občas i sama zastupovala, se přímo zabývala rekvalifikačními kurzy, což byl pro paní Kučerovou prvotním impulsem ke změně. Již od mládí jí učení velice bavilo, a proto se po absolvování obchodní akademie přihlásila do jeden a půl roku trvajícího kurzu pedagogického minima na Jihočeské univerzitě, který navštěvovala během své mateřské dovolené. Své přání učit se rozhodla zrealizovat až díky tomu, když se na SOŠ a SOU v Písku uvolnilo místo učitele odborného výcviku u kuchařů (E obor) na které byla přijata. Podmínkou zaměstnavatele bylo, že si do jednoho roku udělá výuční list v oboru. Její přání pracovat s dětmi a vyučovat bylo natolik veliké, že neváhala a přihlásila se k dílčím kvalifikacím v gastronomii, kde by si své odborné vzdělání doplnila.

V oblasti kuchařských dovedností nebyla paní Kučerová žádným začátečníkem. Během mateřské dovolené si často přivydělávala jako kuchařka, proto pro ní zvládnout dílčí kvalifikace - příprava pokrmů teplé kuchyně, příprava pokrmů studené kuchyně a příprava minutek - nebyl žádným oříškem, a zvolila si individuální výuku. Ve škole si vyžádala studijní materiály, díky kterým si zopakovala teorii a technologické postupy či složení různých pokrmů. Samotné zkoušky k dílčím kvalifikacím probíhaly ve dvou dnech, z čehož první den se konala zkouška z přípravy pokrmů studené kuchyně, která zahrnovala jak písemnou, ústní, tak i praktickou část, v rámci které zhotovovala chlebíčky, obložená vejce a saláty. Druhý den se konala zkouška z přípravy pokrmů studené kuchyně a z přípravy minutek, kde zhotovovala polévku a svíčkovou a také kuřecí maso na houbách. Tímto však zkoušky pro paní Kučerovou neskončily, protože se přihlásila na týdenní kurz, jehož cílem bylo získat hlubší znalosti k tomu, aby získala výuční list. Ve dvoudenních blocích byly probírány technologické postupy a teorie obecně a následující dva dny probíhala praxe v kuchyni. Vzhledem ke svým dosavadním znalostem a osobní motivaci, aby mohla vykonávat profesi učitelky odborného výcviku, uspěla u zkoušky dokonce s vyznamenáním. Během samostudia i přípravy na zkoušku jí zaměstnavatel aktivně velmi podporoval a neměla žádné problémy s uvolňováním z práce. Přístup učitelů při kurzu i zkoušce hodnotí jako výborný, všichni byli velice vstřícní a na vše perfektně připraveni. Oceňuje i značný prostor pro kreativitu, a to především v případě tvorby pokrmů u studené kuchyně. Kladně také hodnotí i možnost vyslechnout si názory kuchařů, a to například u dodržování teploty potravin apod.

Díky své píli a touze změnit své dosavadní povolání získala paní Kučerová výuční list, který byl podmínkou k tomu, aby mohla působit na škole jako jedna z učitelek odborného výcviku. Sama je ve své práci velice spokojená, protože, jak sama říká, práci s dětmi je “živá”. V současné době vyučuje celkem sedm dětí, a to tři dny v týdnu. Ačkoliv, jak sama přiznává, ne vždy to s dětmi je jednoduché, tak k vaření přistupují aktivně a baví je, což paní Kučerovou také naplňuje. Samotný proces získání výučního listu, jak sama říká, prospěl jejímu osobnímu rozvoji a rozhodně je ráda, že se k takovémuto kroku odhodlala. Rodina o jejích ambicích věděla, a proto jí při studiu podporovala, a zároveň jí i vyhovovalo, když své nově nabyté kuchařské dovednosti zkoušela doma ve své kuchyni.

Své rozhodnutí změnit svojí profesní kariéru hodnotí jako velmi dobré a zastává názor, že pokud se člověk nebojí změny, měl by zkusit to, co ho baví. Jako bývalá zaměstnankyně Úřadu práce ví nejlépe, že nezaměstnaných je v současné době hodně a mnoho lidí není ochotno nebo nemá možnosti si zkusit něco jiného. Vzdělávání otevírá možnosti, že pokud člověk přijde o práci, je na tom vždy o poznání lépe....”za zkoušku nikdo nic nedá”, uzavírá paní Kučerová.