Získání kvalifikace v perspektivním prostředí CNC strojů

Střední průmyslová škola Jedovnice byla založena v roce 1953 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských, elektrotechnických a ICT oborů. V současné době škola nabízí v rámci formálního vzdělávání dva obory, tradiční Strojírenství (23-41-M/01) a Informační technologie (18-20-M/01), které jsou ukončeny maturitní zkouškou. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách.

Technické a materiální vybavení školy má vysokou úroveň. Disponuje potřebným programovým vybavením a využívá kvalitní bezdrátové připojení na internet. Zároveň má nové elektrotechnické laboratoře a učebnu pro programování obráběcích strojů CNC. Technické vybavení učeben je soustavně modernizováno tak, aby žáci pracovali stále s aktuálními technologiemi. V oblasti dalšího vzdělávání má škola dlouholeté zkušenosti s kurzy na CNC strojích. Ještě před zavedením profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů do Národní soustavy kvalifikací škola tyto kurzy vytvářela a na škole probíhaly. V současné době má škola nasmlouváno několik rekvalifikačních kurzů dle Národní soustavy kvalifikací obsluha CNC obráběcích strojů pro Úřad práce Blansko.

V rámci projektu UNIV  3 se uvedeného kurzu zúčastnil i pan Libor Macháček. Panu Macháčkovi je 39 let, bydlí a pracuje v okresu Blansko v Jihomoravském kraji a je vyučeným opravářem zemědělských strojů – mechanizátorem. Od úspěšného absolvování závěrečných zkoušek na Středním zemědělském učilišti v Tišnově v roce 1992 pracoval jako svářeč, brusič, ale dokonce i jako řidič. V současné době pracuje jako dělník ve výrobě ve firmě Pyrotek na pozici brusič slévárenských forem. O možnost zúčastnit se kurzu, který probíhal na škole v Jedovnici, se pan Macháček dozvěděl od své kolegyně z práce, která v Jedovnici bydlí a také se do kurzu přihlásila. Tento kurz byl sestaven jako příprava na zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací Obsluha CNC obráběcích strojů. O Národní soustavě kvalifikací nic nevěděl, proto aktivně „pátral“ v prostředí internetu. Zjistil si, že se v jeho případě jedná o možnost prokázat svoji kvalifikaci, a to složením zkoušky bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu. O absolvování kurzu pan Macháček neváhal, protože věděl, že nové zkušenosti, které získá v tomto kurzu, může použít při následném hledání nové práce, která by ho zároveň zajímala, ale i bavila. Navíc pro něj byl zajímavý i fakt, že kurz byl zdarma a škola nabízela kromě získání certifikátu z projektu UNIV 3 i zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací s mezinárodně platným certifikátem.

DSCN0645.JPGOd kurzu očekával, že se naučí teoretickou část o funkci CNC strojů a poté si sám vyzkouší reálnou práci na nich. A také, že získá certifikát, který by ho profesně posunul dále. Kurz splnil všechna očekávání pana Macháčka, která měl. Dokonce je i určitým způsobem převýšil. Doslova uvedl, že mu kurz otevřel nové dveře na trhu práce s možností vyššího výdělku. Informace, které mu byly v kurzu podávány, hodnotil jako užitečné, jasné a důležité nikoli přebytečné. V současné době má rozjednánu práci na CNC ohraňovacím lisu. Časový prostor, který byl vyhrazen v kurzu pro vlastní práci s technickým vybavením, byl podle něj dostatečný a shledává ho naprosto optimálním. Účastníci kurzu pracovali samostatně na PC a v malých skupinkách u CNC strojů, na kterých si vše samostatně vyzkoušeli. Samozřejmě to vše po předchozím vysvětlení problematiky lektorem a za jeho stálého dohledu, tak aby bylo optimálně využito času, který účastník v kurzu strávil. Průvodce pilotního ověřování se panu Macháčkovi zdál jako velice sympatický a inteligentní člověk, který svému oboru rozumí. Tím pádem mu, a doufám, že i všem ostatním, podal dostatek informací ke studiu, k práci se stroji a v neposlední řadě i ke zkoušce. Určitě ho motivoval a spolupráce s ním ho velice bavila. Lektor pan Nečas se panu Macháčkovi jevil jako velice znalý svého oboru. Uvedl, že vždy velice rád pomohl, když náhodou někdo nevěděl, jak pokračovat dále. Je velice vděčný, že byl jeho lektorem a naučil ho toho opravdu mnoho.

DSCN0666.JPGSpolupráce s druhým lektorem panem Vybíhalem probíhala v podobném duchu. Pro pana Macháčka bylo velice těžké skloubit zaměstnání, rodinu a koníčky s absolvováním více jak 200 hodin kurzu, ale díky podpoře ze stany jak své rodiny, která mu vyšla vstříc, když se potřeboval připravit na zkoušku, tak i zaměstnavatele, který mu umožnil přehodit si své směny tak, aby kurz mohl navštěvovat pravidelně, kurz nakonec zdárně ukončil. Jako velkou výhodu viděl možnost bezplatného přihlášení se na „ostrou“ zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací. Tato zkouška byla nabídnuta úspěšným absolventům kurzu školou jako bonus po absolvování. Pan Macháček se ale bohužel této zkoušky nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit, avšak škola mu vyšla vstříc a dohodli se vzájemně, že zkoušku vykoná v nejbližším termínu. Závěrem pan Macháček uvedl, že průběh kurzu mu naprosto vyhovoval a je si jist, že získal maximum možných informací, kterých mohl v kurzu dosáhnout. Je přesvědčený, že tento kurz měl pro něj určitý význam, a považuje pracovní pozice, o které se díky kurzu může ucházet, jsou výhledově do budoucna velice perspektivní. Kurz by doporučil úplně každému, jelikož přístup lektorů je profesionální a je zde hodně prostoru pro praxi na strojích.