Zlepšit si pracovní uplatnění

Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, se nachází v malém městečku Město Albrechtice v Moravskoslezském kraji na řece Opavici, v sousedství hranice s Polskem. Město se rozkládá na okraji úrodné polské nížiny a otevírá vstup do osoblažského výběžku.

Profilace školy se orientuje skladbou oborů do oblasti technického vzdělávání, služeb, krajinotvorby a celoživotního vzdělávání. Škola je zařazena do Trvalé vzdělávací základny Mze ČR a od roku 2005 je členem Moravskoslezského centra odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru, které je zaměřené na celoživotní vzdělávání v oblasti venkova.

Cílem školy je tedy kromě vzdělávání dětí i vzdělávání dospělých. I proto se škola zapojila již do projektu  UNIV 2 KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) a následně i do projektu UNIV 3 (Podpora procesů uznávání), kdy provádí pilotování programů dalšího vzdělávání v oblasti Gastro a Zahradnictví. Škola také získala Autorizace pro dílčí kvalifikace udělená pro povolání Kuchař a Zahradník.

Pilotování programu Květinář bylo již třetím kurzem, z oblasti Zahradnictví, který škola v projektu UNIV 3 pořádala. Stejně jako do předchozích dvou kurzů – Sadovník a Krajinář, byla mezi prvními přihlášenými Hana Bělunková.

 zlepait.jpg

Hanka se vyučila přadlenou na SOU v Bruntále. Tuto práci však nikdy nevykonávala, protože se brzy po vyučení vdala a nastoupila na mateřskou. Po mateřské pracovala 10 let jako uklízečka ve zdravotním zařízení Žáry. Po zrušení této léčebny však o práci přišla a jak sama říká, nastala pro ni nejhorší doba v jejím životě. I když se snažila, práci nemohla sehnat. Občas se sice naskytla krátká brigáda v lesní školce, ale na Úřadu práce byla Hanka evidována skoro 4 roky. Až poté dostala nabídku pracovat v Technických službách, ovšem jen jako sezónní pracovnice od dubna do října. Její pracovní náplní byla údržba města, tzn. zametání ulic, čištění obrubníků, sběr odpadu, údržba zeleně a další podobné práce.  Hanka byla velmi pracovitá a ochotná, a kdykoli bylo potřeba, tak nastoupila a udělala vše, co bylo nutné, bez ohledu na čas. Proto se po několika letech sezónní práce dočkala a dostala, dle svého mínění zatím nejhezčí dárek k Vánocům. Pár dní před vánočními svátky ji totiž zavolal vedoucí a nabídl ji pracovní smlouvu na stálou práci. Dostala na starost údržbu města a později také pracovníky veřejně prospěšných prací, kteří se mění každého půl roku. Tyto pracovníky Hanka školí, zaučuje, rozděluje jim práci, vydává nářadí, nakupuje drobný materiál a kontroluje pracovní výkazy. Firma Technické služby před pár lety přešla pod Městský úřad  Město Albrechtice, proto Hanka v současnosti pracuje jako technický dělník Sběrného dvora, ovšem náplň její práce zůstala stejná.

            O možnosti absolvování pilotního kurzu Květinář se Hanka tak jako vždy dozvěděla do svého vedoucího, protože spolupráce mezi Střední školou a Městským úřadem je na velmi dobré úrovni. Protože v předchozích kurzech získala Hanka spoustu nových vědomostí a dovedností, které mohla uplatnit ve své práci, neváhala ani na okamžik a do kurzu se ihned přihlásila. Motivací pro absolvování tohoto kurz byla nejen její záliba ve květinách, ale také možnost rozšířit si a získat znalosti pro úkol, kterého se na vlastní žádost ujala. Hanka se totiž rozhodla, že v rámci své práce sama se svými pracovníky veřejně prospěšných prací provede celkovou obnovu zeleně na náměstí v Městě Albrechticích, včetně plánování, nákupu, výsadby a ošetření okrasných keřů a květin. Věděla, že znalosti získané v předchozích kurzech, v kurzu Květinář ještě upevní a získá i spoustu nových informací o pěstování květin, takže svůj úkol dovede ke zdárnému konci. Důvěru ji dal i její přímý nadřízený, který ji v dalším vzdělávání podporuje a obnovu zeleně na náměstí ji svěřil. Hanka se proto během kurzu zajímala především o zkušenosti lektorů a snažila se získat co nejvíce informací. Do kurzu se přihlásilo pouze 8 účastníků, proto bylo možné věnovat se každému účastníku individuálně podle jeho schopností a zkušeností, s ohledem na závěry průvodce a lektora informačně diagnostického modulu a zpracované portfolio dovedností.

 

Pilotní kurz byl rozvržen na 20 dnů a konal se vždy v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách a v sobotu od 7:00 do 15:00 hodin. Hanka se rozhodla, že kurz absolvuje celý, i když jí byly lektorem v rámci informačně diagnostického modulu některé kompetence uznány. Ona však nechtěla přijít o žádné informace, zejména z teoretické části, aby si své znalosti prohloubila. Věděla, že sice bude náročné skloubit práci, rodinu a kurz, ale věřila, že s podporou rodiny, vedoucího a kolegyň z práce vše zvládne. Nejvíce zabrat ji daly botanické názvy květin, které musela znát pro splnění kompetence poznávání květin. Některé květiny sice znala, ale pouze lidovými nebo krajovými názvy, takže studiu botanických názvů věnovala hodně času. Toto „šprtání“ se ji však vyplatilo, u zkoušky z počtu 50 vzorků správně pojmenovala a zařadila 46 květin. Celý kurz byl podle jejího názoru velmi dobře zorganizovaný, postupovalo se od jednodušších úkonů ke komplikovanějším a náročnějším. Teoretická výuka probíhala v konferenční místnosti Střední školy zemědělství a služeb formou prezentací vytvořených v PowerPointu. Jako součást teoretické výuky byl posluchačům kurzu nabídnut výukový materiál, ze kterého mohli účastníci čerpat při přípravě na zkoušky. Po teoretickém základu následovala vždy praktická výuka.

Praktická výuka probíhala v areálu školy, kde byly kurzistům vyčleněny záhony pro přípravu půdy a výsadbu květin.  Výuka rozmnožování a ošetřování květin probíhala ve specializované učebně. Účastníci během kurzu také navštívili zahradnické závody, aby se podívali, jak probíhá práce v květinářském provozu. Organizaci kurzu, individuální přístup lektorů a jejich vstřícnost hodnotí Hanka velmi kladně.

Závěrečná zkouška probíhala v sobotu a trvala 9 hodin. Hanka díky své poctivé docházce a přípravě opět patřila k nejlepším. Všechny parametry a kritéria zkoušky splnila bez větších problémů a celkově tedy ve zkoušce uspěla.

Nyní již má Hanka doma další certifikát, ale především další znalosti a dovednosti, které ve své práci určitě využije. Také výsadbu okrasných dřevin i květinových záhonů na náměstí zvládla na výbornou. Věří, že díky absolvovaným kurzům bude dostávat více samostatných úkolů, což bude mít vliv na její uplatnění a pracovní postup v práci, která se stále více stává jejím koníčkem.