JULES A JIM, O.S.

všeobecná primární prevence

www.julesajim.cz

IČO: 26587084

Registrované sídlo: Krkonošská 1534/6, 120 00 Praha 2


Platnost certifikátu: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2024

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 

http://www.archiv-nuv.npi.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/CF_Jules_a_Jim_VPP.pdf

http://www.archiv-nuv.npi.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/Rozsah_Jules_a_Jim_VPP.pdf

Číslo certifikátu

05/19/1

Primární cílová skupina

Žáci předškolní
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Typ rizikového chování

Záškoláctví
Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Krátkodobé, jednorázové
Dlouhodobé, kontinuální