PREVALIS, z.s.

všeobecná PP

www.prevalis.org

IČO: 22854771

Registrované sídlo: Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5


Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 37_CER_Prevalis_VSEO.PDF 37_CER_Prevalis_VSEO.PDF

Číslo certifikátu

37/14/1

Primární cílová skupina

Žáci předškolní
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Pardubický kraj
Moravskoslezský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu