PROPREV

všeobecná PP

http://proprev.webnode.cz

IČO: 27035697

Registrované sídlo: Letní 57/10, Praha 10 – Nedvězí 103 00


Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 11_CER_ProPrev.PDF Certifikát ProPrev - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

11/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

Typ rizikového chování

Záškoláctví
Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu