PROSPE

všeobecná PP

www.prospe.cz

IČO: 27016811

Registrované sídlo: Biskupcova 39, 130 00 Praha 3


Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 09_CER_Prospe_VSEO.PDF Certifikát PROSPE - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

9/14/1

Primární cílová skupina

Žáci předškolní
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha
Středočeský kraj

Typ rizikového chování

Záškoláctví
Šikana, agrese, kyberšikana
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu