PROSPE

selektivní PP

www.prospe.cz

IČO: 27016811

Registrované sídlo: Biskupcova 39, 130 00 Praha 3


Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 09_CER_Prospe_SELE.PDF Certifikát PROSPE - selektivní primární prevence

Číslo certifikátu

9/14/2

Primární cílová skupina

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Selektivní

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha
Středočeský kraj

Typ rizikového chování

Záškoláctví
Šikana, agrese, kyberšikana
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu