PROSTOR PLUS

všeobecná PP

www.prostor-plus.cz

IČO: 26594633

Registrované sídlo: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2


Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 16_CER_Prostor_plus_VSE.PDF Certifikát Prostor plus - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

16/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Středočeský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu