PROSTOR PRO

všeobecná PP

www.prostorpro.cz

IČO: 70155577

Registrované sídlo: Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové


Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 31_CER_PROSTOR_PRO_VSE.PDF Certifikát PROSTOR PRO - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

31/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Sexuální rizikové chování
Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu