PROXIMA SOCIALE

všeobecná primární prevence

www.proximasociale.cz

IČO: 49625624

Registrované sídlo: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany


Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 30_CER_Proxima_sociale_VSE.PDF Certifikát Proxima Sociale - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

09/19/1

Primární cílová skupina

Žáci předškolní
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální