PROXIMA SOCIALE

všeobecná PP

www.proximasociale.cz

IČO: 49625624

Registrované sídlo: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany


Platnost certifikátu: 6. 8. 2015 - 6. 8. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 30_CER_Proxima_sociale_VSE.PDF Certifikát Proxima Sociale - všeobecná primární prevence pro MŠ

Číslo certifikátu

8/15/1

Primární cílová skupina

Žáci předškolní

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha
Středočeský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální