R-EGO O.S.

všeobecná PP

www.r-ego.cz

IČO: 70885605

Registrované sídlo: Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín


Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 41_CER_R_Ego_VSEO.PDF 41_CER_R_Ego_VSEO.PDF

Číslo certifikátu

41/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Zlínský kraj

Typ rizikového chování

Záškoláctví
Šikana, agrese, kyberšikana
Rizikové sporty
Rizikové chování v dopravě
Rasismus a xenofobie
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Prekriminální a kriminální chování
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu