RENARKON

všeobecná PP

www.renarkon.cz

IČO: 25380443

Registrované sídlo: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava


Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 20_CER_Renarkon_VSE.PDF Certifikát Renarkon - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

20/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu