RENARKON

selektivní PP

www.renarkon.cz

IČO: 25380443

Registrované sídlo: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava


Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 20_CER_Renarkon_SEL.PDF Certifikát Renarkon - selektivní primární prevence

Číslo certifikátu

20/14/2

Primární cílová skupina

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Selektivní

Působnost programu v krajích

Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu