RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, O.S.

všeobecná PP

www.nebudobet.cz

IČO: 22837965

Registrované sídlo: Na Hradbách 1922/15, Ostrava, 702 00


Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 - 21. 11. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Certifikát Spolek psych. služeb - všeobecná primární prevence Certifikát Rizika internetu a komunik. technologií - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

33/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu