SEMIRAMIS

všeobecná PP

www.os-semiramis.cz

IČO: 70845387

Registrované sídlo: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk


Platnost certifikátu: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2024

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/CF_Semiramis_VPP.pdf

http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/Rozsah_Semiramis_VPP.pdf

Číslo certifikátu

07/19/1/CE

Primární cílová skupina

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

Typ rizikového chování

Záškoláctví
Šikana, agrese, kyberšikana
Rizikové sporty
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální