SION – NOVÁ GENERACE, O.S.

všeobecná PP

www.sion.cz

IČO: 26583097

Registrované sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové


Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 09_CER_Sion_VPP.PDF Certifikát Sion - všeobecná primární prevence 

Číslo certifikátu

9/15/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Královéhradecký kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu