Evaluační dotazník

k místnímu šetření v rámci procesu certifikace školské primární prevence rizikového chování

Dobrý den,
rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto evaluačního dotazníku požádali o zpětnou vazbu k místnímu šetření v rámci certifikace programů PPRCH, které se u Vás v nedávné době uskutečnilo. Vaši zpětnou vazbu využijeme pro další zvýšení kvality a efektivity procesu certifikací.

Prosíme, uveďte název Vaší organizace a datum místního šetření

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ................................................................................................................................................................................................................................................. a) Před místním šetřením jsme byli dostatečně informování o tom, co je k přípravě na certifikaci potřeba. Informace byly dostupné a srozumitelné.

b) Předem jsme byli seznámeni se jmény certifikátorů a harmonogramem místního šetření a mohli jsme se k nim vyjádřit.

c) Komunikace s vedoucím certifikačního týmu před konáním místního šetření byla srozumitelná a korektní.

d) Komunikace s pracovištěm pro certifikace před konáním místního šetření byla srozumitelná a korektní

e) Místní šetření proběhlo podle naplánovaného harmonogramu.

f) Příprava ukázky programu byla bez obtíží.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. HODNOCENÍ CERTIFIKAČNÍHO TÝMU................................................................................................................................................................................................................................................. a) Členové certifikačního týmu byli na místní šetření dobře připraveni a měli dostatečně prostudovanou dokumentaci.

b) Členové týmu prokázali dostatečnou znalost Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů PPRCH i odbornou znalost problematiky.

c)Členové certifikačního týmu hodnotili na místním šetření pouze skutečnosti vyžadované Standardy odborné způsobilosti.

d) Členové certifikačního týmu vystupovali směrem k personálu organizace korektně a profesionálně.

e) Členové certifikačního týmu z Vašeho pohledu hodnotili plnění standardů objektivně a dbali na etiku.

f) Členové certifikačního týmu z Vašeho pohledu hodnotili plnění standardů objektivně a dbali na etiku.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. ZÁVAZNÉ DOKUMENTY V PROCESU CERTIFIKACE.................................................................................................................................................................................................................................... a) Setkali jste se ve výkladu standardů nebo v naplňování požadavků standardů s nějakými obtížemi? Pokud ano, prosíme, specifikujte je v následujících polích.

Uveďte čísla standardů a konkrétní problémy.

Uveďte návrh na změnu, pokud nějaký máte.

Uveďte čísla standardů a konkrétní problémy.

Uveďte návrh na změnu, pokud nějaký máte.

b) Máte nějaké konkrétní připomínky k dalším dokumentům v rámci certifikací (Certifikační řád, Číselník, Protokol atp.)? Pokud ano, prosíme, specifikujte je v následujících polích:

Uveďte pasáž dokumentu a konkrétní problémy.

Uveďte návrh na změnu, pokud nějaký máte. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. DALŠÍ HODNOCENÍ.................................................................................................................................................................................................................................... a) Orientace v tématu certifikací na webu www.nuv.cz je přehledná a informace jsou dostupné.

b) Certifikace přispěla k rozvoji organizace a ke zvýšení kvality programů primární prevence poskytovaných naší organizací.

Další doporučení nebo hodnocení místního šetření:

Stisknutím tlačítka odešlete údaje a ukončíte dotazník.

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Za Vaši zpětnou vazbu velice děkujeme:
Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Pracoviště pro certifikace
telefon: 774 089 189
lucie.myskova@nuv.cz