Evaluační dotazník pro certifikátory

k místnímu šetření v rámci procesu certifikace školské primární prevence rizikového chování

Dobrý den,

rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto evaluačního dotazníku požádali o zpětnou vazbu k místnímu šetření v rámci certifikace programů PPRCH, jehož jste se v nedávné době zúčastnili. Vaše zpětná vazba bude k dispozici pouze pracovníkům PPC a využijeme ji pro další zvýšení kvality a efektivity procesu certifikací. V některých otázkách můžete narazit na potřebu odlišit odpovědi. Využijte, prosím, v takovém případě slovní hodnocení.

Prosíme, uveďte název certifikované organizace a datum místního šetření

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I. STANDARDY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POSKYTOVATELŮ PROGRAMŮ PPRCH................................................................................................................................................................................................................................................................. a) Setkali jste se s nějakými obtížemi ve výkladu standardů a v naplňování požadavků standardů? Pokud ano, prosíme, specifikujte je v následující tabulce.

Uveďte čísla standardů a konkrétní problémy.

Uveďte návrh na změnu, pokud takový máte.

Uveďte čísla standardů a konkrétní problémy.

Uveďte návrh na změnu, pokud takový máte.

b) Máte na základě zkušenosti nějaké konkrétní připomínky k dalším dokumentům v rámci certifikací (certifikační řád, číselník, protokol atp.)? Pokud ano, prosíme, specifikujte je v následujících polí.

Uveďte pasáž dokumentu a konkrétní problémy.

Uveďte návrh na změnu, pokud nějaký máte. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. CERTIFIKAČNÍ TÝM.................................................................................................................................................................................................................................................................................. a) Komunikace s vedoucím týmu/členy týmu byla dobrá.

b) Domnívám se, že kolegové vystupovali profesionálně.

c) Domnívám se, že kolegové byli na místní šetření dobře připraveni.

d) Celková spolupráce v certifikačním týmu byla dobrá (domlouvání časového harmonogramu, cesty, rozdělení činností, zpracování zprávy atp.).

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. DALŠÍ HODNOCENÍ...................................................................................................................................................................................................................................................... a) Komunikace s PPC byla dobrá před místním šetřením, v průběhu i po jeho skončení.

b) Pokud jste se zúčastnil/a hospitace: Je něco, co by se mělo v procesu hospitace změnit?

c) Je něco, o čem si myslíte, že by bylo třeba v celém procesu certifikací diskudtovat a posléze případně změnit?

Stisknutím tlačítka odešlete údaje a ukončíte dotazník.

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Za Vaši zpětnou vazbu velice děkujeme:
Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Pracoviště pro certifikace
telefon: 774 089 189
lucie.myskova@nuv.cz