Workshopy

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Workshopů se konalo v průběhu projektu celkem 30. Sloužily k informování učitelů konkrétních oborů vzdělání nebo skupin oborů vzdělání o možnostech využití obecných i aplikovaných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů, dále o připravených/připravovaných metodických či učebních materiálech pro danou skupinu oborů. Workshopy sloužily zejména k výměně informací v oblastech implementace nových prvků do praxe odborného vzdělávání a v neposlední řadě měly být pro jejich účastníky příležitostí k výměně zkušeností. Workshopy plnily inspirativní funkci.

Workshopy se uskutečnily podle připraveného harmonogramu ve školním roce 2013/2014 v období od března do června, a pokračovaly od září 2014 do května 2015. Workshopy se konaly v Praze nebo Brně, pro početněji zastoupené skupiny oborů na obou místech. Workshopy vedli členové projektového týmu s účastí autorů aplikovaných modelů, případových studií či metodických materiálů ze škol a firem.