Per aspera ad astra

Zveme vás na konferenci na téma galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy v RVP

Konference se uskuteční 14. září 2015 od 10.30 do 15.30 v prostorách Interaktivní galerie Becherova vila, pobočce galerie umění Karlovy Vary. Součástí programu budou mimo jiné příspěvky na téma Edukační programy pro střední školy (Mgr. Karin Militká, GASK Kutná Hora), Pedagog v procesu mediace umění (Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D., Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno) nebo Výchova k tvořivosti ve školním vzdělávacím programu (Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni). S přednáškou nazvanou Vzdělávací obsahy výtvarné výchovy a muzejní edukace vystoupí Markéta Pastorová (NÚV).

Konference se uskuteční za podpory MŠMT.


Více informací: https://www.karlovyvary.cz/cs/aspera-ad-astra.