Aktualizovaný RVP ZV

Změna se týká možností úprav obsahu a výsledků vzdělávání pro žáky s přiznaným podpůrnými opatřeními

Zveřejňujeme aktualizovanou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.