Přehlídka výtvarných prací Atakující obrazy - přihlášky projektů od 24. června do 11. července

NÚV je spolupořadatelem v pořadí 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže nazvané Atakující obrazy. 

Přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže nazvaná Atakující obrazy se uskuteční od 10. do 31. října 2016 v Kovárně VIVA a.s. ve Zlíně. Přehlídka reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Vystaveny budou všechny výtvarné projekty zaslané v termínu od 24. června do 11. července 2016


Technické požadavky pro projekty zasílané do přehlídky


Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků nebo didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců. 

Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři spojeného s vernisáží, který se uskuteční 14. - 16. října 2016. Na semináři se budou prezentovat výtvarné projekty zúčastněných škol a mimoškolních zařízení. Bude poskytnut prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací projektů budou projekce a performativní nebo konceptuální akce. 


Projekty je třeba zasílat na adresu :

Petra Kušková

Kovárna VIVA a.s., vavrečkova 5333, 74. budova, 760 01  Zlín

(obálku označte 15. celostátní přehlídka prací dětí a mládeže)


Přehlídku pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci se statutárním městem Zlín, Kovárnou VIVA a.s., Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro vzdělávání, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně se uskuteční v autentických industriálních prostorách baťovského areálu ve správní budově Kovárny VIVA a.s. ve Zlíně.

Tiskove_oznameni_prehlidka.docx  Tiskové oznámení NIPOS