Diskusní seminář Barevný svět dětí

V hlavním panelu semináře na téma Nezaměstnanost  mladých lidí vystoupí také zástupce NÚV.

Diskusní seminář na téma Nezaměstnanost mladých lidí se bude konat ve čtvrtek 8. října 2015 od 18 do 20h. Na setkání, které je určeno pro odborníky i laickou veřejnost, vystopupí také Martin Úlovec z oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání NÚV.

Barevný svět dětí sídlí v ulici Pod Nuselskými schody3.


Okruhy diskuse

V Česku je míra nezaměstnanosti mladých v porovnání s ostatními státy EU podprůměrná. Situace na trhu práce však není tak růžová, jak by se mohlo na první pohled zdát: absolventi mnohdy hledají svou první práci řadu měsíců a často jí také nacházejí v úplně jiných oborech, než které vystudovali.

  • Jaký je profil absolventa české vysoké školy a střední odborné školy?
  • Jak a kým je v ČR zaměstnanost mladých podporována?
  • Co je to duální vzdělávání a jak má situaci pomoci?
  • Jakou míru zodpovědnosti nese vzdělávací politika státu?

Organizace Barevný svět dětí, z. s. byla založena v roce 2004 s prvotním záměrem podporovat děti opouštějící ústavní péči. Postupně se hlavní činnost přenesla od působení v dětských domovech k oblasti prevence. V současné době pracujeme s dětmi a jejich zákonnými zástupci převážně ze znevýhodněných a pěstounských rodin. K dalším aktivitám organizace patří vzdělávání a propojování odborníků z oblasti péče o tyto děti a rodiny. A od roku 2013 také projekty Služby pro pěstouny a Služby pro odborníky a veřejnost.