Bobřík informatiky – výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014

BOBR.jpg Jaké příklady mohou učitelé použít pro rozvíjení informatického myšlení na základních a středních školách, ukazuje výběr úloh z národních kol soutěže Bobřík informatiky, kterou organizuje katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Publikaci vydal Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s pořadateli soutěže.

Bobřík informatiky je soutěž pro žáky 4. až 9. ročníků základních škol a studenty středních škol, podporovaná MŠMT a Jednotou školských informatiků. Jejím cílem je rozvíjet informatické myšlení žáků, umožnit zájemcům o digitální technologie porovnat si své schopnosti a ukázat žákům i jejich učitelům, že informatické problémy vycházejí z každodenního života a světa, který je obklopuje. V listopadu loňského roku se uskutečnil již 9. ročník soutěže, zapojilo se do něj více než 70 tisíc žáků a studentů z 666 škol po celé republice.

Výběr úloh z národních kol soutěže Bobřík informatiky pořádaných mezi roky 2010 až 2014 navazuje na sbírku úloh z prvních dvou ročníků soutěže, které se konaly v letech 2008 a 2009. „V roce 2015 jsme se rozhodli akci zopakovat a využít úlohy z Bobříka, abychom ukázali, co si představujeme pod pojmem informatické myšlení. Přesněji, jaké úlohy jeho rozvoj reprezentují,“ říká Daniela Růžičková z NÚV.

Informatické myšlení podle autorů publikace rozvíjí schopnost abstrahovat, analyzovat, hledat vhodné strategie pro řešení problémů a ověřovat je v praxi. Tento pojem poprvé použila Jeannette Wingová z katedry počítačové vědy na Carnegie-Mellonově univerzitě v Pittsburghu v roce 2006.


Bobřík informatiky – výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014:

Bobřík informatiky 2015 Bobřík informatiky 2015 (7,58 MB)